Publicador de continguts

Article

Desigualtats socioeconòmiques i rendiment acadèmic a Espanya

Álvaro Borja Choi de Mendizábal, professor d’Economia, Universitat de Barcelona
null

El nivell socioeconòmic de l’alumne condiciona el seu rendiment acadèmic. Es tracta d’un fet àmpliament demostrat per l’evidència empírica. Els efectes de les desigualtats d’origen socioeconòmic es poden transmetre a través de mecanismes molt diversos, com ara la diferència en les expectatives parentals, la disponibilitat de recursos educatius a la llar o la influència del nivell socioeconòmic dels companys d’un centre.
Punts clau
 • 1
     A l’edat de 15 anys es constata l’existència d’una bretxa de 82 punts PISA (equivalents a dos anys d’escolarització) entre els alumnes de llars amb un nivell socioeconòmic més alt i els de llars amb un nivell socioeconòmic més baix.
 • 2
     A Espanya, la pertinença a una llar situada al quartil inferior de nivell socioeconòmic multiplica per 6 el risc de tenir un rendiment acadèmic molt baix.
 • 3
     El nivell socioeconòmic constitueix un dels principals determinants del risc de no acabar l’educació secundària superior, el principal repte a què s’enfronta el sistema educatiu espanyol.
 • 4
     Els resultats de les proves de lectura dutes a terme a l’edat de 10 anys mostren diferències considerables segons el nivell socioeconòmic i cultural de les famílies. Aquesta desigualtat es presenta molt aviat en la vida dels joves, i llavors es manté o es veu exacerbada durant l’educació secundària.
 • 5
     Els alumnes espanyols amb un nivell socioeconòmic més baix tenen més risc de repetir curs. A més, l’evidència indica que repetir curs té efectes especialment negatius en el rendiment posterior d’aquests alumnes: repetir és, pràcticament, l’avantsala del fracàs escolar i de l’abandonament prematur.
 • 6
    
L’educació privada és millor? L’aparent diferència de rendiment acadèmic entre centres privats i públics és deguda a la segregació dels alumnes amb un estatus socioeconòmic i cultural (ISEC) més baix.
resumen_cat_def.png

Nombrosos estudis han demostrat que, en el cas espanyol, la diferència de resultats entre centres públics i privats s’explica fonamentalment per les diferències en l’origen socioeconòmic dels alumnes. De fet, el rendiment dels centres públics és lleugerament superior al dels privats si es controla l’efecte del nivell socioeconòmic dels alumnes: una vegada s’han descomptat dels resultats els efectes del nivell socioeconòmic dels alumnes i del centre, d’una bretxa d’uns 30 punts PISA (que equivaldrien a gairebé un any d’escolarització) a favor dels centres privats es passa a una bretxa de fins a 10 punts a favor dels centres públics.

Algunes recomanacions per intervenir en la situació descrita són les següents:

 1. Intervenir al més aviat possible en el sistema educatiu, amb un augment de la participació del sector públic en l’etapa de 0 a 3 anys.
 2. Mantenir les ajudes focalitzades als alumnes amb un nivell socioeconòmic més baix, com ara les beques: s’ha demostrat que tenen la capacitat de reduir el desavantatge inicial.
 3. Facilitar la presa de decisions educatives a les llars i els alumnes, per exemple, amb el reforç dels serveis d’orientació acadèmica.
 4. Tenir en compte el pes de l’“efecte company” i reduir la segregació de l’alumnat entre centres per motius socioeconòmics.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Entrevista

«La cultura pertany a les classes altes. Costa d’atreure-hi les famílies amb nivells d’educació més baixos»

Com es pot augmentar el consum cultural de les noves generacions i, especialment, el de les famílies amb nivells educatius més baixos? Françoise Benhamou hi aporta algunes claus en aquesta entrevista.

Article

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

Aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza el paper que desenvolupen l’educació i la renda en la participació dels ciutadans en activitats culturals de naturalesa diversa.

Entrevista

“Hem subestimat la importància de les relacions interpersonals en l’ensenyament”

En aquesta entrevista concedida a l’Observatori Social de ”la Caixa”, Alan Daly, catedràtic d’ensenyament de la Universitat de Califòrnia, aporta una visió sobre el paper de les relacions personals en el món de l’ensenyament, en la qual destaca el concepte de capital social.

Article

Baix nivell educatiu, baixa participació laboral

La crisi econòmica ha afectat el mercat de treball juvenil a Espanya i especialment els joves amb un nivell educatiu baix. Cal revertir aquesta situació per evitar que molts menors de 30 anys acabin en l’exclusió.

Article

Sobrequalificació i desocupació juvenil. Dinàmiques d'inserció laboral dels titulats universitaris

La crisi econòmica que s’ha viscut al país ha ocasionat que cada vegada més joves es decantin per allargar els estudis davant la manca de perspectives laborals. Aquest fet ha provocat una sobrequalificació del jovent i la consolidació de l’atur.

També et pot interessar

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya


Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?

Article

Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?


El Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) és efectiu per prevenir l’abandonament escolar prematur? Segons aquest estudi, participar en el PMAR incrementa un 12 % la probabilitat d’aconseguir el títol d’ESO.

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya

Article

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya


El 23,5 % dels alumnes d’origen immigrant abandonen els estudis en la transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria. Analitzem les diferències per estatus migratori i sexe de l’alumnat.