Carta del president

Em plau de presentar L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, una nova iniciativa que neix amb el propòsit d’aportar idees i resultats científicament contrastats que enriqueixin el debat públic respecte a problemes socials que ens afecten a tots, la resolució dels quals determinarà el nostre futur i el del nostre país.

En les societats complexes en què vivim, la definició d’accions i polítiques en l’àmbit social no és senzilla i implica nombrosos grups d’interès, sovint amb perspectives contraposades.

Amb la intenció de contribuir a una presa de decisions informada i rigorosa, publiquem  una sèrie d’indicadors rellevants, molts dels quals d’elaboració pròpia, que contribueixen a un diagnòstic més acurat de la realitat social. Aquesta informació, prou valuosa per ella mateixa, es complementa amb estudis originals sobre qüestions socials d’interès, entrevistes a científics i ressenyes crítiques de llibres recents que proposin idees innovadores.

En una societat cada vegada més oberta, plural i participativa, els ciutadans no tan sols s’interessen pels elements que condicionen la qualitat de vida i el benestar social de la comunitat, sinó que també volen dir-hi la seva.

Presentem un instrument que pretén divulgar entre un públic ampli, i d’una manera atractiva i accessible, els resultats i les tendències principals de les ciències socials, de manera que tinguem a l’abast les eines necessàries per interpretar qüestions clau en àmbits tan sensibles com ara la inclusió social, l’educació, la ciència i la cultura.

Isidre Fainé

President de la Fundació ”la Caixa”

 

Missió

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” vol ser un referent en l’aportació de diagnòstics de la realitat i les tendències socials, amb un focus especial sobre els grans àmbits d’activitat de la Fundació: inclusió social, educació, ciència i cultura.

 

Contacte

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos al correu de l'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, observatorisocial@fundaciolacaixa.org