Discapacitat, desigualtat i redistribució de la renda

Informe

Discapacitat, desigualtat i redistribució de la renda

Elena Bárcena, Salvador Pérez i Fernando Morilla, Universitat de Màlaga;
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

Les persones que viuen en llars amb algun membre amb discapacitat presenten nivells de renda més baixos i una incidència més alta de la pobresa que la resta de la població. Aquesta bretxa per discapacitat va tendir a incrementar-se durant l’última etapa de recuperació econòmica, cosa que en fa palès el caràcter estructural. També s’evidencia que les persones que viuen en aquestes llars tendeixen a participar menys de la recuperació que la resta. L’estudi analitza en quina mesura les diferents prestacions monetàries garanteixen, o no, un nivell de renda que permeti a les llars amb discapacitat alleujar la seva situació de vulnerabilitat econòmica i el seu risc de pobresa. Si bé les prestacions monetàries redueixen la incidència i la intensitat de la pobresa a Espanya, tant el nivell de despesa com el de cobertura encara es troben lluny dels nivells que s’observen en el sistema comparat.
Punts clau
 • 1
     La renda de les persones que viuen en llars amb discapacitat es troba sistemàticament per sota de la de la resta de la població, i la bretxa ha augmentat amb la recuperació econòmica.
 • 2
     La quantia mitjana de les prestacions monetàries per discapacitat a Espanya permet superar el llindar de pobresa, si bé aquestes prestacions només arriben a una de cada quatre persones amb discapacitat.
 • 3
     Entre el 2012 i el 2018 la taxa de pobresa de les persones que vivien en llars amb discapacitat va augmentar 4,5 punts percentuals, mentre que la de la resta de la població es va reduir.
 • 4
     A Espanya, l’impacte de les prestacions monetàries per discapacitat sobre la renda presenta una tendència creixent des del 2007, i va passar de produir un increment de la renda del 8,5% el 2007 a un del 16,8% el 2018.
 • 5
     La reducció de la taxa de pobresa derivada de les prestacions monetàries per discapacitat s’ha intensificat aquesta última dècada, fins a superar els 10 punts percentuals. Malgrat això, la bretxa de pobresa per discapacitat ha augmentat.
 • 6
     Les prestacions monetàries per discapacitat redueixen la intensitat de la pobresa a Espanya, tot i que aquesta reducció és la meitat de l’observada a Suècia, Dinamarca o els Països Baixos.
 • 7
     La despesa pública en prestacions per discapacitat a Espanya (1,6% del PIB) representa poc més d’un terç de la de Dinamarca i una mica més de la meitat de la de Suècia.
La incidència de la pobresa disminueix al voltant de 10 punts percentuals gràcies a l’efecte de les prestacions monetàries per discapacitat (PMD)
La incidència de la pobresa disminueix al voltant de 10 punts percentuals gràcies a l’efecte de les prestacions monetàries per discapacitat (PMD)

Taxa de pobresa entre les persones que viuen en llars amb discapacitat abans i després de percebre PMD, Espanya, 2007-2018.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Informe

El salari mínim, una mesura a favor del pacte social

El salari mínim interprofessional va augmentar un 29,1 % entre el 2019 i el 2020. Quins efectes ha tingut aquest increment en el benestar social i la lluita contra la desigualtat?

Informe

Desigualtat i pacte social

¿Quina extensió té la desigualtat a Espanya? Presentem un compendi d’11 informes que tracten els seus factors determinants i les polítiques necessàries per reduir-la.

Informe

Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

La dualitat entre contractes temporals i permanents condiciona el mercat de treball a Espanya i genera diferències de seguretat laboral i ingressos. Quin impacte té sobre les preferències de redistribució de la població?

Informe

A les arrels de la desigualtat: mobilitat social intergeneracional i territori

Analitzem per què Espanya és un dels països europeus en què el lloc de naixement i els ingressos dels progenitors condicionen, en gran mesura, la renda de les persones.

També et pot interessar

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social


Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat


Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Taxa de fecunditat

Infodada

Taxa de fecunditat


Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.