Publicador de continguts

Article

Ha augmentat el temps que els pares dediquen als fills?

Canvis parentals en les dinàmiques de cures

Tomás Cano, Universitat Goethe de Frankfurt i Universitat Pompeu Fabra

La investigació en què es basa aquest article va analitzar les tendències sobre el temps dedicat a les cures dels fills per pares i mares a partir de la comparació entre anys de bonança econòmica (2002) i anys de recessió econòmica (2010). Els resultats de l’estudi mostren que, per comparació al 2002, l’any 2010 es va produir un important increment del temps que les mares i, més encara, els pares van dedicar als fills. D’altra banda, en aquest període s’adverteix una marcada reducció de la bretxa de gènere pel que fa a les cures en parelles amb fills menors de tres anys. Amb tot, cal remarcar que encara continua havent-hi bretxa de gènere en les cures.
Punts clau
 • 1
     Els homes acostumen a demanar excedències laborals més curtes per tenir cura dels fills que no pas les dones: l’any 2018, el percentatge d’homes que es van acollir a una excedència de més de sis mesos només va ser del 13,1%, mentre que la meitat de les dones van allargar una excedència més enllà d’aquest període.
 • 2
     Per comparació a les dades del 2002, durant la crisi econòmica iniciada el 2008 els pares i les mares van dedicar més temps a tenir cura dels fills, tant pel que fa a les cures físiques (13 minuts més de mitjana, els homes; 4 minuts més, les dones) com a les relacionades amb l’educació (7 minuts més de mitjana, els homes; 9 minuts més, les dones).
 • 3
     Durant la crisi econòmica, la bretxa de gènere amb relació a les tasques de cura física dels fills va disminuir. Aquesta reducció va ser especialment evident entre els progenitors sense ocupació remunerada durant la recessió. Si abans de la crisi les mares que no tenien feina remunerada es dedicaven als fills una hora més diària que no pas els pares en la mateixa situació, durant la crisi aquesta diferència es va reduir a mitja hora, de mitjana.
 • 4
     La reducció de la bretxa de gènere pel que fa a les tasques de cura física dels fills va ser més pronunciada entre els progenitors que tenien infants menors de tres anys. El temps mitjà que els pares destinaven a les cures físiques de fills de la franja d’edat de 0 a 3 anys va augmentar el 30%, mentre que el de les mares va decréixer lleugerament.
 • 5
     La major part de l’increment del temps dedicat a la cura dels fills per part dels pares (entre el 58% i el 62%) s’atribueix a canvis en les seves característiques, és a dir, al fet que tenien nivells educatius més alts i els va afectar més la desocupació. El 38-42% restant es pot atribuir a canvis dels homes en el comportament i en les actituds envers les tasques de cura.
Quina és la causa de l'increment del temps que els homes dediquen a tenir cura dels fills?
tiempo_padres_resumen_cat.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Formació Professional Dual i inserció laboral a Catalunya

És l'FP Dual el model més avantatjós per a la incorporació laboral dels joves? Els graduats de la FP Dual treballen més dies a l'any i guanyen més.

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

Article

El rol dels centres educatius en la detecció de la violència masclista

El 68 % dels menors que pateixen violència de gènere a casa no diu res en l'àmbit acadèmic i els docents només ho perceben si hi ha signes evidents de la violència. Com podem elaborar un model de prevenció de violències masclistes eficaç en escoles i instituts?

Article

L’impacte de la violència masclista en els fills i les filles: el paper de l’escola segons l’alumnat

El 93% dels infants han sentit parlar de la violència masclista. El context escolar és la font d’informació preferent, però en cas de situació de violència masclista dubten si seria l’espai on podrien trobar ajuda.

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre educació i societat (FS22-2B)

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” ha tingut com a objectiu donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre l’educació i la societat a Espanya.

També et pot interessar

És possible ensenyar competències de ciutadania inclusiva en unes universitats més socials?

Article

És possible ensenyar competències de ciutadania inclusiva en unes universitats més socials?


Com es pot fomentar l’empatia i l’ètica per promoure una ciutadania més inclusiva? Aquest experiment s’ha dut a terme en l’àmbit universitari i te n’expliquem els resultats.

Treball i estudiar alhora, influeix en l'ocupabilitat dels titulats?

Article

Treball i estudiar alhora, influeix en l'ocupabilitat dels titulats?


Hi ha possibilitat d’obtenir una feina més bona si s’ha treballat abans d’obtenir una titulació universitària? Aquesta anàlisi demostra que sí, però només si aquella feina tenia relació amb els estudis.

La nova generació de tecnologies digitals a Espanya

Article

La nova generació de tecnologies digitals a Espanya


La nova generació de tecnologies substituirà les feines més rutinàries? Descobreix l’impacte de l’automatització en el món laboral.