Publicador de continguts

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

Informe

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

Begoña Cueto, Marta González Escalonilla i María José Pérez Villadoniga, Universitat d'Oviedo;
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

Aquest estudi analitza les trajectòries salarials dels joves que van entrar per primera vegada al mercat de treball entre el 2007 i el 2015. L’evolució mostra que les persones que comencen la seva vida laboral en un moment de crisi econòmica tenen salaris més baixos que les que ho fan en períodes d’expansió, i aquests efectes perduren a llarg termini. Si bé no s’observen diferències segons el gènere, el nivell educatiu provoca diferents impactes. Sembla que els més afectats a curt termini són els joves amb estudis bàsics, els salaris dels quals es van reduir substancialment durant la Gran Recessió, tot i que s’observa una millora durant la fase de recuperació. D’altra banda, hi ha diferències entre els joves segons el lloc de naixement: d’entrada, els nascuts a Espanya tenen salaris més baixos que els nascuts fora d’Espanya. No obstant això, la distància entre els uns i els altres es va reduint perquè els salaris dels treballadors autòctons experimenten un creixement més gran. Finalment, les persones que han nascut a l’Amèrica del Sud i a l’Àfrica són les que pateixen les pèrdues salarials més importants si s’incorporen al mercat laboral en una època de crisi econòmica.
Punts clau
 • 1
     Durant la Gran Recessió es va produir un bloqueig en l’entrada de persones joves al mercat de treball, cosa que va dificultar la incorporació laboral d’aquest col·lectiu. El nombre de joves que van entrar per primera vegada al mercat de treball es va reduir a la meitat el 2012 respecte al 2007.
 • 2
     Les persones que entren al mercat laboral durant una crisi econòmica tenen salaris més baixos que les que ho fan en períodes d’expansió. El 2012, el salari anual d’entrada suposava el 60% d’aquest mateix salari el 2007.
 • 3
     Les persones nascudes fora d’Espanya tenen salaris anuals d’entrada al voltant d’un 10% més alts que les nascudes a Espanya. No obstant això, al cap d’un any, amb la mateixa experiència laboral, el salari dels autòctons augmenta més que el de les persones nascudes fora d’Espanya amb la mateixa experiència. Al cap de cinc anys, la diferència és favorable als autòctons.
 • 4
     Els joves amb un nivell educatiu baix –tant autòctons com immigrants– són els que pateixen les pèrdues salarials més importants derivades d’entrar al mercat de treball durant una crisi. Aquests salaris anuals es redueixen a la meitat.
 • 5
     Les diferències en trajectòria salarial entre autòctons i immigrants són més importants entre els qui tenen un nivell educatiu més alt.
 • 6
     L’impacte de la crisi és diferent en funció de la regió d’origen. Els joves nascuts a l’Amèrica del Sud i a l’Àfrica són els que pateixen un efecte negatiu més important.
L’entrada de joves al mercat de treball es va reduir a la meitat el 2012 respecte al 2007
L’entrada de joves al mercat de treball es va reduir a la meitat el 2012 respecte al 2007

Nombre d’altes per primera vegada a la Seguretat Social segons el lloc de naixement, i percentatge que representen les altes dels nascuts fora d’Espanya sobre el total, 2007-2015.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Què necessiten els joves

El jovent identifica com a factors clau la salut mental, la situació econòmica i les relacions socials.

Article

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) mostra una especial vulnerabilitat a patir ciberassetjament.

Activitat

Les cicatrius de la migració

Quins són els reptes que afronta la població migrada? Tractarem el vessant més emocional de la migració.

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

També et pot interessar

Cistella de la compra i ajudes no condicionades

Article

Cistella de la compra i ajudes no condicionades


Inclusió social

Són saludables les compres d’aliments que fan els usuaris dels ajuts de la Creu Roja?

El teletreball després de la pandèmia

Article

El teletreball després de la pandèmia


Inclusió social

La implicació dels homes en les tasques de la llar augmenta quan teletreballen?

Què necessiten els joves

Article

Què necessiten els joves


Inclusió social

El jovent identifica com a factors clau la salut mental, la situació econòmica i les relacions socials.