Publicador de continguts

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Lídia Farré, Universitat de Barcelona; Libertad González, Universitat Pompeu Fabra i BSE
Recerca per encàrrec

Aquest estudi documenta els canvis en la dedicació a la feina remunerada i no remunerada per part d’homes i dones dos anys després de la irrupció de la pandèmia de la covid-19. Per a això es fan servir dues mostres representatives de persones entre 25 i 50 anys, amb informació relativa a tres períodes: abans del primer confinament (el 13 de març del 2020), durant aquest primer confinament (maig del 2020) i després de la pandèmia (maig del 2022). L’anàlisi de les dades suggereix que, arran de la pandèmia, hi ha hagut alguns canvis en l’organització de la vida familiar i laboral que podrien afavorir la igualtat de gènere dins i fora de la llar.
Punts clau
 • 1
     Dos anys després de la irrupció de la pandèmia de la covid-19, la fractura de gènere en el total d’hores setmanals de feina, incloent-hi la remunerada i la no remunerada, ha minvat arran d’una participació més gran dels homes en la feina no remunerada.
 • 2
     Després de la pandèmia, els homes dediquen una mitjana de 3 hores més per setmana a tenir cura dels menors, i les dones, 3 hores menys. Una exposició més gran a les responsabilitats familiars durant el confinament i la promoció de pràctiques laborals més flexibles podrien ser les causes d’aquesta implicació més elevada dels homes en les tasques de cura.
 • 3
     El maig del 2022, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors de 17 anys teletreballaven algun dia de la setmana. Entre els treballadors sense fills, aquesta xifra és el 26%, tant en homes com en dones. I en tots dos casos coincideix que l’avantatge més gran del teletreball és que facilita la conciliació de la vida familiar amb la professional.
 • 4
     Les jornades laborals sembla que s’han compactat. Mentre que els homes i les dones han recuperat el nivell de dedicació a la feina remunerada d’abans de la pandèmia, el percentatge d’homes que treballa després de les 5 de la tarda ha baixat el 9% (del 71% al 62% entre els que tenen fills, i del 73% al 64% entre els que no en tenen), i el de dones el 6% entre les que tenen fills (del 61 al 55%) i el 9% entre les que no en tenen (del 73% al 64%).
 • 5
     Els resultats d’aquest estudi suggereixen que llevar importància a la presencialitat en el lloc de treball i promoure horaris laborals compatibles amb les responsabilitats familiars podria afavorir la igualtat de gènere dins i fora de la llar.
desigualdadesTrasPandemiaCAT_1.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Trucades per suïcidi al 112?

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.

Article

La salut mental a Catalunya un any després de la pandèmia

Què va suposar la pandèmia per a la salut mental? Més del 25 % dels participants presentaven símptomes de depressió moderada o greu.

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Article

El teletreball després de la pandèmia

La implicació dels homes en les tasques de la llar augmenta quan teletreballen?

Article

Èxode urbà des de la pandèmia

La pandèmia va provocar un desplaçament cap a municipis menys poblats. S'ha mantingut la tendència a l'èxode urbà?

També et pot interessar

Joves, oportunitats i futur

Dossier

Joves, oportunitats i futur


Inclusió social

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions


Inclusió social

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom


Inclusió social

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.