Publicador de continguts

Article

Quins factors influeixen en les trucades per suïcidi al 112?

Miriam Marco, Antonio López-Quílez, Marisol Lila, Enrique Gracia, Pablo Escobar-Hernández i María Montagud-Andrés, Universitat de València, Universitat de València
Projecte seleccionat en la Social Research Call 2021

Les trucades d’emergència relacionades amb el suïcidi poden ser un indicador de problemes de salut mental; per això, analitzar-les a escala comunitària és essencial a l’hora de planificar estratègies públiques orientades a la gestió i prevenció d’intents de suïcidi. Aquest estudi analitza les trucades per suïcidi al 112 a la ciutat de València durant el període comprès entre el 2017 i el 2022.
Punts clau
 • 1
     Durant el període 2017-2022, es van fer 10.030 trucades per suïcidi al 112 a la ciutat de València. En el 60% dels casos, la persona en crisi era dona. Al llarg d’aquest període, les trucades van experimentar una tendència a l’alça.
 • 2
     Durant els dos primers anys de l’estudi, les trucades més freqüents provenien del grup de mitjana edat. Malgrat això, a partir del 2019, es va produir un augment significatiu de les trucades de persones en crisi de 15 a 20 anys, les quals van esdevenir el grup amb més trucades durant tot el període.
 • 3
     Pel que fa al gènere, hi va haver un augment de les trucades fetes per dones en crisi de 15 a 20 anys, en consonància amb les tendències generals. En els homes, en canvi, no s’observa el mateix patró. Tot i que les trucades en el grup de 15 a 20 anys han augmentat, el grup de mitjana edat encara registra un volum més important, en especial entre les persones de 50 a 55 anys.
 • 4
     Els veïnats caracteritzats per nivells més baixos d’educació i de densitat de població, així com més mobilitat residencial, més envelliment de la població i més concentració d’immigrants, van presentar nivells més alts de trucades relacionades amb el suïcidi.
 • 5
     Es van observar diferències de gènere significatives: la privació social i les llars unipersonals van influir en les trucades dels homes en crisi, mentre que la concentració d’immigrants es va relacionar amb les trucades de dones en crisi. També es va detectar un efecte estacional, amb un pic de trucades referents a dones durant la primavera i referents a homes durant l'estiu.
llamadas112suicidioCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

Article

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia

Com va afectar el jovent l’aïllament social per la pandèmia? Es va registrar un fort augment de les trucades al 112 relacionades amb el suïcidi.

Article

La salut mental a Catalunya un any després de la pandèmia

Què va suposar la pandèmia per a la salut mental? Més del 25 % dels participants presentaven símptomes de depressió moderada o greu.

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

També et pot interessar

Actituds canvi climàtic i edat

Article

Actituds canvi climàtic i edat


Ciència

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia

Article

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia


Ciència

Com va afectar el jovent l’aïllament social per la pandèmia? Es va registrar un fort augment de les trucades al 112 relacionades amb el suïcidi.

La salut mental a Catalunya un any després de la pandèmia

Article

La salut mental a Catalunya un any després de la pandèmia


Ciència

Què va suposar la pandèmia per a la salut mental? Més del 25 % dels participants presentaven símptomes de depressió moderada o greu.