Bones pràctiques

CURANT

Allotjament compartit i gestió de casos per a persones joves refugiades no acompanyades a Anvers

CURANT perseguia afavorir la inserció d’adolescents i joves refugiats no acompanyats mitjançant dues estratègies: l’acompanyament integral individualitzat i el suport de joves autòctons amb els quals cohabitaven. Es va desenvolupar a Anvers (Bèlgica) entre el novembre del 2016 i l’octubre del 2019.


Dades bàsiques
 

  • Nom original: Cohousing and case management for unaccompanied young adult refugees in Antwer (CURANT).

  • Àmbit geogràfic: Anvers (Bèlgica).

  • Entitat impulsora: Ajuntament d’Anvers, al capdavant d’un consorci d’entitats públiques i ONG.

  • Col·lectius als quals s’adreça: Adolescents i joves refugiats no acompanyats

  • Any d'inici: 2016.

  • Any d'acabament: 2019.


www.antwerpen.be/nl/overzicht/cohousingcurant-1 

www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/antwerp

1. Context

En fer els 18 anys, als joves refugiats no acompanyats se’ls retira la tutela estatal, l’allotjament i els programes formatius de què es beneficiaven fins aleshores. No obstant això, sovint continuen experimentant factors de vulnerabilitat, com ara traumes, manca d’habilitats i d’accés a les xarxes socials, i expectatives no gaire realistes. També pateixen dificultats per accedir a un habitatge, de la mateixa manera que els joves autòctons.

2. Objectius

El programa CURANT s’adreçava, d’una banda, a joves entre 17 i 21 anys amb estatus de refugiat o protecció subsidiària, que van arribar a Bèlgica sense família, i, de l’altra, a joves autòctons de 20 a 28 anys. L’objectiu era facilitar la inserció del primer grup mitjançant un acompanyament integral i el fet de compartir habitatge amb persones del segon grup, que prestaven un suport continuat a les del primer grup.

3. Intervenció

El programa es basava en una teoria de canvi explícita (Mahieu i Ravn, 2017). Després de triar els participants, se’ls emparellava i se’ls adjudicava una de les 25 unitats residencials disponibles, agrupades en quatre modalitats diferents, on havien d’estar 12 mesos, ampliables a 18. Per participar en el programa hi havia alguns incentius econòmics: el lloguer era assequible i la convivència no afectava els impostos ni les prestacions socials aplicables en altres circumstàncies. 

A més a més de l’habitatge, se’ls facilitaven els suports següents: 

  • Els joves refugiats es beneficiaven de l’acompanyament individual i integral d’un treballador social que, d’acord amb el model de gestió de casos, a més de formació, oferia orientació sobre els recursos comunitaris i teràpia psicològica. 

  • Els joves autòctons rebien formació per a optimitzar la convivència i reforçar la seva tasca de suport. 

El 80% del finançament del programa procedia del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i l’altre 20% l’aportava el consorci organitzador. 

4. Resultats

Es van fer dues avaluacions intermèdies i una de final, amb entrevistes al personal tècnic i als participants, com també observacions i una enquesta (Mahieu, Van Raemdonck i Clycq, 2019).

Van participar en el programa 81 joves refugiats i 77 d’autòctons. En acabar el  programa, el nivell de neerlandès del primer grup havia millorat bastant o molt (76%), com també la seguretat a l’hora de parlar-ho (82%), la comprensió de l’idioma (76%), el coneixement pràctic de l’administració (82%), el benestar (84%), la freqüència d’ús del neerlandès (85%), les habilitats socials (67%), la comprensió dels costums autòctons (67%), el coneixement de la societat autòctona (67%) i la gestió dels diners (52%).

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Activitat

Europa, terra d’acollida per a tothom?

Som igual de solidaris amb tots els refugiats? En aquest cicle de conferències, coorganitzat amb l’Associació Catalana de Sociologia, analitzarem el paper d’Europa com a terra d’acollida.

Informe

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

De quina manera afecta el nostre origen als salaris? Analitzarem l’evolució de les trajectòries salarials de joves autòctons i immigrants entre el 2007 i el 2015.

Infodada

Condicionants demogràfics

Els canvis poblacionals es poden produir per variacions motivades per canvis naturals i per moviments migratoris.

Article

Educació compensatòria a primària: una mesura útil per als alumnes immigrants?

Funcionen els programes d’educació compensatòria adreçats a estudiants de col·lectius desfavorits? Aquest estudi mostra que només aconsegueixen beneficiar alumnes immigrants si tenen una proporció en el grup escolar que no supera el 50 %.

També et pot interessar

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia


Inclusió social

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya


Inclusió social

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural


Inclusió social

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.