Publicador de continguts

Baix nivell educatiu, baixa participació laboral

Article

Baix nivell educatiu, baixa participació laboral


Inclusió social
Begoña Cueto, professora titular d’Economia Aplicada,
Universitat d’Oviedo;

La crisi econòmica ha afectat el mercat de treball juvenil a Espanya i especialment els joves amb un nivell educatiu baix. Cal revertir aquesta situació per evitar que molts menors de 30 anys acabin en l’exclusió.

El repte de la Garantia Juvenil

Article

El repte de la Garantia Juvenil


Inclusió social
Almudena Moreno, professora titular de Sociologia,
Universitat de Valladolid;

Hi ha múltiples diagnòstics sobre l’increment de la desocupació juvenil provocat per la crisi econòmica. L’article reflexiona sobre l’efectivitat de les polítiques generades en funció d’aquests diagnòstics i, especialment, en la Recomanació Europa de la Garantia Juvenil.

«Una societat justa té més bona salut»

Entrevista

«Una societat justa té més bona salut»


Inclusió social
Michael Marmot,
Director de l’Institut d’Equitat i Salut de l’University College London (UCL);

Michael Marmot, director de l’Institut d’Equitat i Salut de l’University College London, explica els mecanismes que vinculen la desigualtat social amb una mala salut, com també les polítiques que s’haurien de posar en marxa per reduir-les.

Noves mirades a la pobresa

Ressenya

Noves mirades a la pobresa


Inclusió social
Roger Senserrich,
Director de Comunicacions a Connecticut Voices for Children;

Com és l’experiència de les persones que viuen en la pobresa i quines polítiques les podrien ajudar? Aquests dos llibres intenten respondre ambdues preguntes des de perspectives oposades. Economics of Poverty adopta un enfocament teòric i global; mentre que Scarcity tracta l’assumpte empíricament i en casos concrets.

Joves i tendències demogràfiques

Infodada

Joves i tendències demogràfiques


Inclusió social

Quin percentatge representa la població infantil i juvenil sobre el total? L’any 2015, un terç de la població espanyola tenia menys de 30 anys.

Joves i relacions familiars

Infodada

Joves i relacions familiars


Inclusió social

Com ha canviat la situació econòmica dels joves que viuen amb els pares entre els anys 2005 i 2015? Els homes joves abandonen la llar dels pares gairebé dos anys més tard que les dones.

Joves i educació

Infodada

Joves i educació


Inclusió social

Quin és el nivell d’estudis assolit pels joves d’entre 25 i 34 anys? En comparació amb altres països, hi ha una proporció elevada de joves adults amb educació bàsica i terciària.

Joves i mercat de treball

Infodada

Joves i mercat de treball


Inclusió social

L’atur juvenil a Espanya té un caràcter estructural, que s’ha accentuat els últims anys per la crisi econòmica. Les dues últimes dècades, l’atur juvenil pràcticament ha doblat el general.

Joves i inclusió social

Infodada

Joves i inclusió social


Inclusió social

Quin és l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en els joves? Aquesta infodada mostra les taxes d’exclusió social per grups d’edat i les diferents problemàtiques vinculades a la pobresa juvenil.

Joves i participació

Infodada

Joves i participació


Inclusió social

Quina és la implicació dels joves en activitats polítiques i de voluntariat? Un de cada deu joves va participar l’any 2015 en activitats de voluntariat mitjançant una organització.

Joves i benestar

Infodada

Joves i benestar


Inclusió social

El nivell de satisfacció amb la vida varia en funció de les franges d’edat. La població jove tendeix a manifestar nivells superiors de satisfacció.

Programa Incorpora

Bones pràctiques

Programa Incorpora


Inclusió social
Rosa Suñol, directora,
Institut Universitari Avedis Donabedian – UAB;

Com podem promoure la inserció laboral de les persones en situació o en risc d’exclusió social? Rosa Suñol, directora de l’Institut Avedis Donabedian, explica la situació al nostre país i les solucions que s’estan aplicant.