Publicador de continguts

Més dones grans viuran soles: quina resposta hi donem?

Article

Més dones grans viuran soles: quina resposta hi donem?


Inclusió social
David Reher, catedràtic de Sociologia, Universitat Complutense de Madrid; Miguel Requena, catedràtic de Sociologia, UNED; Adaptació: María Ramos, investigadora postdoctoral a la Universitat Carlos III de Madrid;

Per què el nombre de dones grans que viuen soles augmenta contínuament? L’Observatori Social de ”la Caixa” estudia les causes d’aquest fenomen, que té implicacions importants en el disseny de polítiques de benestar.

Els nous cuidadors

Article

Els nous cuidadors


Inclusió social
Antonio Abellán, Alba Ayala i Julio Pérez, CSIC, CCHS; Rogelio Pujol, INE; Gerdt Sundström, Universitat de Jönköping; Adaptació: María Ramos, investigadora postdoctoral a la Universitat Carlos III de Madrid;

Qui cuida els cuidadors? Aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” explica els canvis que hi ha hagut en la figura del cuidador i també la importància que els cuidadors rebin atenció.

«La ‘recapacitació’ és una nova manera de treballar, amb l’objectiu de millorar la independència de la gent gran»

Entrevista

«La ‘recapacitació’ és una nova manera de treballar, amb l’objectiu de millorar la independència de la gent gran»


Inclusió social
Tine Rostgaard, Professora de Ciutadania i Persones Grans, Departament de Ciència Política, Universitat d’Aalborg (Dinamarca);

Tine Rostgaard, professora de Ciutadania i Persones Grans a Dinamarca, introdueix en aquesta entrevista el concepte de ‘recapacitació’ i explica com es treballa en altres països per estimular la independència de la gent gran.

Els reptes de l’atenció de llarga durada per a persones grans a Europa

Ressenya

Els reptes de l’atenció de llarga durada per a persones grans a Europa


Inclusió social
Gloria Fernández-Mayoralas, Grup de Recerca en Envelliment – Consell Superior d’Investigacions Científiques Institut d’Economia, Geografia i Demografia, Madrid;

Com afronten els estats del benestar europeus el repte de l’atenció de llarga durada? Des de diversos punts de vista, tots dos llibres analitzen i miren de donar resposta als nous desafiaments que han sorgit.

Programa de Gent Gran

Bones pràctiques

Programa de Gent Gran


Inclusió social
Matia Institut Gerontològic;

Un programa que contribueix a millorar la qualitat de vida de la gent gran i que en reforça l’autonomia i la participació social, sobretot en les situacions de vulnerabilitat.

Viure més anys és sinònim d’una millor qualitat de vida?

Infodada

Viure més anys és sinònim d’una millor qualitat de vida?


Inclusió social

A partir de 65 anys, els homes viuen saludablement durant més temps que no pas les dones. Què passa als països del nostre entorn?

En quina mena de llars viuen les persones grans?

Infodada

En quina mena de llars viuen les persones grans?


Inclusió social

Quines són les formes de convivència més comunes en les persones grans? Al nostre país el percentatge dels que viuen sols o en parella és més baix, per comparació a altres països del nostre entorn.

Inversió pública en les persones grans

Infodada

Inversió pública en les persones grans


Inclusió social

Quin percentatge de la despesa pública es destina a les persones grans? La tendència als països europeus ha estat augmentar el pes dels recursos destinats a aquest col·lectiu.

Posició econòmica de les persones grans

Infodada

Posició econòmica de les persones grans


Inclusió social

Hi ha diferències entre el percentatge d’homes i dones més grans de 60 anys que es troben en risc de pobresa? Al nostre país pràcticament han desaparegut les diferències de gènere en la taxa de risc de pobresa dels més grans de 60 anys.

Dependència econòmica de la població gran respecte a les generacions més joves

Infodada

Dependència econòmica de la població gran respecte a les generacions més joves


Inclusió social

El 2030, per cada 100 persones en edat de treballar n’hi haurà 40 d’econòmicament dependents o en edat inactiva. Augmentarà aquesta proporció amb el temps?

Dependència per a l’atenció personal

Infodada

Dependència per a l’atenció personal


Inclusió social

Quantes persones més grans de 65 anys tenen dificultats per fer alguna de les activitats bàsiques de la vida diària? Al nostre país, el 33% de les persones més grans de 65 anys tenen problemes per rentar-se sols.

Índex d’envelliment actiu

Infodada

Índex d’envelliment actiu


Inclusió social

Aquest indicador mesura el nivell d’independència de les persones grans; es basa en variables com ara l’ocupació, la participació social, la vida independent i la capacitat d’envellir saludablement.

Relacions amb familiars i persones pròximes

Infodada

Relacions amb familiars i persones pròximes


Inclusió social

Amb quina freqüència es troba la gent gran amb els seus familiars? Al nostre país, la freqüència mínima setmanal supera amb escreix la mitjana europea per a tots dos sexes.

Participació en activitats de voluntariat i ciutadania activa

Infodada

Participació en activitats de voluntariat i ciutadania activa


Inclusió social

Fins a quin punt les persones grans participen en activitats polítiques? El 6,5% dels homes i el 4,3% de les dones entre 65 i 74 anys del nostre país participen activament en política.

Persones grans (65-74 anys) i noves tecnologies

Infodada

Persones grans (65-74 anys) i noves tecnologies


Inclusió social

Al llarg de l’última dècada, el nombre de persones grans que fan servir les noves tecnologies no ha deixat d’augmentar. El 2017, el 28% enviaven missatges per mitjans electrònics.

Contribució de les persones grans a l’atenció als familiars

Infodada

Contribució de les persones grans a l’atenció als familiars


Inclusió social

Com contribueixen les persones grans a l’atenció intergeneracional? El 2016, el 35% de les persones grans del nostre país s’encarregaven regularment de cuidar els nets.