Article

Per què hi ha més abandonament escolar entre els joves d’origen estranger?

Silvia Carrasco, Jordi Pàmies, Laia Narciso i Angelina Sánchez, (EMIGRA ─ CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona)

A Espanya, el 75% dels joves d’origen estranger aspira a obtenir una titulació superior. Encara que no els manqui el suport familiar, però, un de cada tres abandona els estudis prematurament. Entre les causes principals d’aquest abandonament destaca la poca confiança que perceben per part dels seus professors. L’abandonament prematur de l’educació i la formació fa que aquests joves esdevinguin més vulnerables a l’atur i corrin més risc d’exclusió social que no pas els joves autòctons.
Punts clau
 • 1
     Els joves d’Espanya tenen les aspiracions acadèmiques més elevades de la Unió Europea. No obstant això, la taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació és la més alta dels països de la UE, i la diferència entre autòctons i estrangers també és la més gran.
 • 2
     El projecte europeu Reducing Early School Leaving in the EU (RESL.eu) analitza la diferència en la taxa d’abandonament prematur entre autòctons i estrangers, a més de les diferències per classe i sexe. A Espanya hi han participat 3.731 joves de 4t d’ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i de programes de formació ocupacional. El 20% de la mostra es compon d’alumnes d’origen estranger.
 • 3
     Per sexe i origen, els més afectats per l’abandonament escolar prematur són els homes joves nascuts a l’estranger. Les dones joves de nacionalitat espanyola són les úniques que compleixen l’objectiu de la UE per a Espanya el 2020: no superar el 15% d’abandonament escolar prematur.
 • 4
     La percepció del suport per part del professorat és el factor de prevenció més important davant el risc d’abandonament escolar prematur, a més de les aspiracions acadèmiques dels alumnes, la seva vinculació escolar i la percepció de suport de les famílies.
Percentatge d’abandonament escolar prematur dels alumnes de 18 a 24 anys, per nacionalitat
Percentatge d’abandonament escolar prematur dels alumnes de 18 a 24 anys, per nacionalitat

El 75% dels joves d’origen estranger que hi ha a Espanya aspiren a obtenir una titulació superior. Així i tot, i encara que no els manqui el suport familiar, un de cada tres abandona els estudis prematurament.

Entre les causes principals d’aquest abandonament destaca la poca confiança que perceben per part dels seus professors, als quals atribueixen expectatives educatives més baixes que les que els transmeten els seus pares i molt més baixes que les seves pròpies aspiracions.

L’abandonament escolar prematur va baixar des de la crisi, fins que el 2017 es va estancar. La taxa d’abandonament escolar del col·lectiu d’estudiants estrangers supera  entre 15 i 20 punts la xifra d’abandonament dels alumnes autòctons.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Europa, terra d’acollida per a tothom?

Som igual de solidaris amb tots els refugiats? En aquest cicle de conferències, coorganitzat amb l’Associació Catalana de Sociologia, analitzarem el paper d’Europa com a terra d’acollida.

Article

L’impacte de la violència masclista en els fills i les filles: el paper de l’escola segons l’alumnat

El 93% dels infants han sentit parlar de la violència masclista. El context escolar és la font d’informació preferent, però en cas de situació de violència masclista dubten si seria l’espai on podrien trobar ajuda.

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre educació i societat

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” ha tingut com a objectiu donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre l’educació i la societat a Espanya.

Informe

Desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya i Europa

Què hi ha darrere les desigualtats educatives? Els factors aliens als estudiats (com el gènere, la procedència o l’estatus econòmic i cultural dels pares) expliquen un 32 % de les diferències en el rendiment acadèmic.

Informe

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

De quina manera afecta el nostre origen als salaris? Analitzarem l’evolució de les trajectòries salarials de joves autòctons i immigrants entre el 2007 i el 2015.

També et pot interessar

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya

Article

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya


El 23,5 % dels alumnes d’origen immigrant abandonen els estudis en la transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria. Analitzem les diferències per estatus migratori i sexe de l’alumnat.

Desigualtats socioeconòmiques i rendiment acadèmic a Espanya

Article

Desigualtats socioeconòmiques i rendiment acadèmic a Espanya


Educació Inclusió social

La desigualtat socioeconòmica, com afecta el desenvolupament acadèmic dels estudiants? Analitzem amb dades recents el cas d’Espanya i com es compara amb la resta d’Europa.

Limitacions a la formació de capital humà i a les possibilitats de creixement econòmic i benestar social

Infodada

Limitacions a la formació de capital humà i a les possibilitats de creixement econòmic i benestar social


Quina és la taxa d’abandonament precoç de l’educació i la formació per sexes? L’objectiu de l’Estratègia Europa 2020 és que sigui del 15 %.