Publicador de continguts

Article

Dinàmica multidimensional de la pobresa a Espanya i altres països europeus

Nicolai Suppa, Centre d’Estudis Demogràfics (CED) - CERCA, EQUALITAS y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)

L’experiència de la pobresa és molt més àmplia que la manca d’ingressos. Com s’han comportat Espanya i altres països europeus en termes de pobresa multidimensional en els últims anys? Fins a quin punt patir certes formes de privació comporta patir-ne d'altres, i com varien els països respecte d’això? La primera pregunta es pot respondre mitjançant una anàlisi descriptiva. Per abordar la segona es pot estimar si les persones pobres tenen més probabilitat d'entrar en una forma addicional de privació i menys probabilitat d’abandonar una privació existent. Els avantatges d'aquest enfocament són que les estimacions es poden obtenir anualment i reflecteixen nombrosos factors i mecanismes. Després d’analitzar més de 20 països europeus entre 2016 i 2020 s’observa que, a diferència d'altres països europeus, Espanya no va experimentar una reducció de la incidència de la pobresa durant aquest període. Igualment, no s’observa que totes les persones pobres s’enfrontin a cap forma única de privació. En tercer lloc, les diferents formes de privació tendeixen a associar-se amb el temps a Espanya i altres països europeus. Les dades suggereixen que els programes polítics ben estructurats poden ajudar a superar les formes de privació que se superposen.
Punts clau
 • 1
     La pobresa multidimensional a Espanya afecta un 15% de la població i amb prou feines ha canviat durant el període d'observació 2016-2020.
 • 2
     Les persones pobres pateixen diverses privacions alhora, i només entre el 2 i 10% de la població està alhora privada en un indicador concret i és pobra. Això significa que no existeix una única forma de privació compartida per totes les persones pobres.
 • 3
     Les persones que pateixen pobresa multidimensional solen tenir al voltant de 10 punts percentuals més de probabilitat de tenir alguna privació addicional i fins a 20 punts percentuals menys de deixar de tenir una privació existent, que les persones no pobres en la mateixa situació. Aquestes dades suggereixen que les privacions tendeixen a interrelacionar-se amb el temps.
 • 4
     S'observen dades similars sobre la interrelació entre privacions en la majoria dels altres països europeus, tot i que hi ha variacions entre ells.
 • 5
     Els programes de polítiques ben coordinats poden exercir un paper fonamental per ajudar a superar la interrelació entre les diverses privacions.
dinmicaDLaPobrezaMultidimensionalCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Desigualtat en emissions de carboni a Espanya segons la renda i l’edat

Article

Cistella de la compra i ajudes no condicionades

Són saludables les compres d’aliments que fan els usuaris dels ajuts de la Creu Roja?

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

També et pot interessar

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions


Inclusió social

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom


Inclusió social

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Violència en les relacions de parella entre adolescents

Article

Violència en les relacions de parella entre adolescents


Inclusió social

El 10,1% dels adolescents han estat víctimes de conductes de control en les relacions de parella.