Article

Dinàmica multidimensional de la pobresa a Espanya i altres països europeus

Nicolai Suppa, Centre d’Estudis Demogràfics (CED) - CERCA, EQUALITAS i Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)

L’experiència de la pobresa és molt més àmplia que la manca d’ingressos. Com s’han comportat Espanya i altres països europeus en termes de pobresa multidimensional en els últims anys? Fins a quin punt patir certes formes de privació comporta patir-ne d'altres, i com varien els països respecte d’això? La primera pregunta es pot respondre mitjançant una anàlisi descriptiva. Per abordar la segona es pot estimar si les persones pobres tenen més probabilitat d'entrar en una forma addicional de privació i menys probabilitat d’abandonar una privació existent. Els avantatges d'aquest enfocament són que les estimacions es poden obtenir anualment i reflecteixen nombrosos factors i mecanismes. Després d’analitzar més de 20 països europeus entre 2016 i 2020 s’observa que, a diferència d'altres països europeus, Espanya no va experimentar una reducció de la incidència de la pobresa durant aquest període. Igualment, no s’observa que totes les persones pobres s’enfrontin a cap forma única de privació. En tercer lloc, les diferents formes de privació tendeixen a associar-se amb el temps a Espanya i altres països europeus. Les dades suggereixen que els programes polítics ben estructurats poden ajudar a superar les formes de privació que se superposen.
Punts clau
 • 1
     La pobresa multidimensional a Espanya afecta un 15% de la població i amb prou feines ha canviat durant el període d'observació 2016-2020.
 • 2
     Les persones pobres pateixen diverses privacions alhora, i només entre el 2 i 10% de la població està alhora privada en un indicador concret i és pobra. Això significa que no existeix una única forma de privació compartida per totes les persones pobres.
 • 3
     Les persones que pateixen pobresa multidimensional solen tenir al voltant de 10 punts percentuals més de probabilitat de tenir alguna privació addicional i fins a 20 punts percentuals menys de deixar de tenir una privació existent, que les persones no pobres en la mateixa situació. Aquestes dades suggereixen que les privacions tendeixen a interrelacionar-se amb el temps.
 • 4
     S'observen dades similars sobre la interrelació entre privacions en la majoria dels altres països europeus, tot i que hi ha variacions entre ells.
 • 5
     Els programes de polítiques ben coordinats poden exercir un paper fonamental per ajudar a superar la interrelació entre les diverses privacions.
dinmicaDLaPobrezaMultidimensionalCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Hi va haver desigualtat en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19? Ho analitzem en aquest estudi comparatiu centrat en la producció i distribució d’investigacions i les col·laboracions entre països.

Informe

Els ingressos del capital i la desigualtat de la renda a Espanya, 1980-2020

També et pot interessar

Empatitzen millor amb gent gran després d’experimentar limitacions

Article

Empatitzen millor amb gent gran després d’experimentar limitacions


Inclusió social

Experiment en el qual els participants es van posar en la pell d'una persona gran mitjançant simulació demostra que es van millorar les habilitats empàtiques.

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa


Inclusió social

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic

Article

Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic


Inclusió social

El 11,2% de la població presenta una probabilitat elevada de patir una situació d'assetjament en el seu lloc de treball i poden desenvolupar un trastorn d'ansietat generalitzada. Com detectar possibles casos d'assetjament psicològic?