Publicador de continguts

Article

Per què hi ha més abandonament escolar entre els joves d’origen estranger?

Silvia Carrasco, Jordi Pàmies, Laia Narciso i Angelina Sánchez, (EMIGRA ─ CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona)

A Espanya, el 75% dels joves d’origen estranger aspira a obtenir una titulació superior. Encara que no els manqui el suport familiar, però, un de cada tres abandona els estudis prematurament. Entre les causes principals d’aquest abandonament destaca la poca confiança que perceben per part dels seus professors. L’abandonament prematur de l’educació i la formació fa que aquests joves esdevinguin més vulnerables a l’atur i corrin més risc d’exclusió social que no pas els joves autòctons.
Punts clau
 • 1
     Els joves d’Espanya tenen les aspiracions acadèmiques més elevades de la Unió Europea. No obstant això, la taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació és la més alta dels països de la UE, i la diferència entre autòctons i estrangers també és la més gran.
 • 2
     El projecte europeu Reducing Early School Leaving in the EU (RESL.eu) analitza la diferència en la taxa d’abandonament prematur entre autòctons i estrangers, a més de les diferències per classe i sexe. A Espanya hi han participat 3.731 joves de 4t d’ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i de programes de formació ocupacional. El 20% de la mostra es compon d’alumnes d’origen estranger.
 • 3
     Per sexe i origen, els més afectats per l’abandonament escolar prematur són els homes joves nascuts a l’estranger. Les dones joves de nacionalitat espanyola són les úniques que compleixen l’objectiu de la UE per a Espanya el 2020: no superar el 15% d’abandonament escolar prematur.
 • 4
     La percepció del suport per part del professorat és el factor de prevenció més important davant el risc d’abandonament escolar prematur, a més de les aspiracions acadèmiques dels alumnes, la seva vinculació escolar i la percepció de suport de les famílies.
Percentatge d’abandonament escolar prematur dels alumnes de 18 a 24 anys, per nacionalitat
resumen_cat.png

El 75% dels joves d’origen estranger que hi ha a Espanya aspiren a obtenir una titulació superior. Així i tot, i encara que no els manqui el suport familiar, un de cada tres abandona els estudis prematurament.

Entre les causes principals d’aquest abandonament destaca la poca confiança que perceben per part dels seus professors, als quals atribueixen expectatives educatives més baixes que les que els transmeten els seus pares i molt més baixes que les seves pròpies aspiracions.

L’abandonament escolar prematur va baixar des de la crisi, fins que el 2017 es va estancar. La taxa d’abandonament escolar del col·lectiu d’estudiants estrangers supera  entre 15 i 20 punts la xifra d’abandonament dels alumnes autòctons.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Les cicatrius de la migració

Quins són els reptes que afronta la població migrada? Tractarem el vessant més emocional de la migració.

Article

Formació Professional Dual i inserció laboral a Catalunya

És l'FP Dual el model més avantatjós per a la incorporació laboral dels joves? Els graduats de la FP Dual treballen més dies a l'any i guanyen més.

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Article

El rol dels centres educatius en la detecció de la violència masclista

El 68 % dels menors que pateixen violència de gènere a casa no diu res en l'àmbit acadèmic i els docents només ho perceben si hi ha signes evidents de la violència. Com podem elaborar un model de prevenció de violències masclistes eficaç en escoles i instituts?

També et pot interessar

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya


Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?

Article

Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?


El Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) és efectiu per prevenir l’abandonament escolar prematur? Segons aquest estudi, participar en el PMAR incrementa un 12 % la probabilitat d’aconseguir el títol d’ESO.

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya

Article

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya


El 23,5 % dels alumnes d’origen immigrant abandonen els estudis en la transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria. Analitzem les diferències per estatus migratori i sexe de l’alumnat.