Article

L’impacte de la covid-19 sobre la fractura de gènere en les hores de feina efectives

Maite Blázquez i Ainhoa Herrarte, Universitat Autònoma de Madrid; Ana Isabel Moro-Egido, Universitat de Granada
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19

La pandèmia de la covid-19 ha reduït el nombre d’hores efectives treballades a Espanya. Aquesta reducció ha afectat més els homes que no pas les dones, la qual cosa ha provocat un descens de la fractura de gènere del 15,7%. A les llars amb fills petits (de 0 a 4 anys), però, el resultat s’ha invertit, de manera que han estat les dones les que han vist com minvaven, en una mesura més gran que els homes, les hores de feina efectives. Una explicació plausible d’aquest fenomen podria ser que, a causa del tancament d’escoles i llars d’infants arran de la pandèmia, les dones hagin assumit una càrrega més gran a l’hora de tenir cura dels fills. Això hauria dificultat les seves possibilitats de conciliar la vida familiar i la laboral.
Punts clau
 • 1
     Abans de la pandèmia de la covid-19, les dones ocupades a temps complet treballaven de mitjana 2,7 hores menys que els homes, la qual cosa es traduïa en una fractura del 5,3% en les hores efectives treballades.
 • 2
     Des del començament de la pandèmia, durant el segons i el tercer trimestre del 2020, el nombre d’hores treballades es va reduir respecte als mateixos trimestres del 2019. Tanmateix, aquest fenomen es va manifestar amb més intensitat entre els homes, de manera que la fractura de gènere va minvar fins al 4,4%.
 • 3
     Amb la irrupció de la pandèmia, el nombre d’hores treballades per les dones va excedir el dels homes entre els treballadors qualificats en les activitats agrícoles, els artesans i els treballadors qualificats de la indústria i la construcció. Això, però, només va ser així entre els ocupats que no tenien fills o quan aquests ja eren majors de 15 anys.
 • 4
     No obstant això, la reducció de la fractura no es va produir entre ocupats amb fills entre 0 i 4 anys, ja que en aquest cas les dones van veure reduïdes les seves hores efectives de feina en una mesura més gran que no els homes. La presència de fills petits va tendir a accentuar la fractura de gènere, llevat de les activitats considerades essencials.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Documents relacionats

Continguts relacionats

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Hi va haver desigualtat en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19? Ho analitzem en aquest estudi comparatiu centrat en la producció i distribució d’investigacions i les col·laboracions entre països.

Article

Afecten el gènere, l’experiència i el volum de feina les decisions judicials sobre la violència de gènere?

Jutges i jutgesses són igual de proclius a concedir ordres d'allunyament en casos de violència de gènere? Segons aquest estudi, el gènere per si sol no és determinant, però sí que és un factor clau unit a l'experiència i al volum de casos.

Article

Els homes, ¿viuen en llars amb més patrimoni que les dones?

Hi ha una bretxa de gènere pel que fa al patrimoni de les llars? Segons aquest estudi, la diferència es fa més evident en edats avançades, ja que en la vellesa les dones tenen més probabilitats d’enviudar i veure limitat el seu patrimoni.

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

També et pot interessar

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia


Inclusió social

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya


Inclusió social

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural


Inclusió social

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.