Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

Pilar Sorribas Navarro i Claudia Serra Sala, IEB

En el context europeu, Espanya destaca per l’elevada dualitat en el seu mercat de treball. Arran de la liberalització de l’ús dels contractes temporals a partir de 1984, s’han creat dos grups de treballadors, subjectes a nivells de protecció diferents: els treballadors amb contracte permanent i els treballadors temporals. Aquesta dualitat pot generar diferències en la inseguretat laboral i d’ingressos i, per tant, en les preferències per la redistribució d’ingressos. Els treballadors amb contracte temporal demanen més redistribució d’ingressos. Aquesta demanda és més accentuada en el cas dels treballadors de més de 30 anys i els que tenen un nivell educatiu més baix.
Punts clau
 • 1
     Espanya destaca per l’elevat ús dels contractes temporals. Durant el període 2005-2019, de mitjana, el 27% dels treballadors van tenir contracte temporal.
 • 2
     L’ús dels contractes temporals és especialment elevat entre el jovent. Entre el 2006 i el 2019, de mitjana, el 65,4% de les persones ocupades de menys de 25 anys estaven contractades temporalment.
 • 3
     Espanya és un país amb una forta preferència per la redistribució. Les persones amb contracte temporal s’hi mostren encara més favorables.
 • 4
     Les persones amb contracte temporal mostren més preferència per la redistribució, independentment del gènere, l’edat o l’educació, tot i que l’augment és més pronunciat en les majors de 30 anys i les que tenen un nivell educatiu més baix.
 • 5
     En èpoques de crisi, la preferència per la redistribució augmenta entre tots els treballadors, tot i que aquest augment és superior en el cas dels treballadors amb contracte indefinit.
La situació macroeconòmica té un impacte més pronunciat en la preferència per la redistribució de les persones amb contracte indefinit
La situació macroeconòmica té un impacte més pronunciat en la preferència per la redistribució de les persones amb contracte indefinit

Diferència en la probabilitat de referir una valoració determinada de l’afirmació «El Govern ha de reduir les diferències en els nivells d’ingressos» segons el tipus de contracte i la situació macroeconòmica, en punts percentuals (2002-2019).
 

Classificació

Autores

Pilar Sorribas Navarro i Claudia Serra Sala , IEB

Etiquetes

Temàtiques

Contingut de la col·lecció

Aquest estudi forma part de la col·lecció «Desigualtat i pacte social».

Continguts relacionats

Infodada

Índex d'economia i societat digital

Espanya encapçala els països de l’EU-27 en el còmput global dels indicadors de societat digital (connectivitat, ús d’internet, etc.). Portugal, en canvi, se situa a la cua.

Infodada

Desigualtat en la distribució de la renda

L'efecte redistribuïdor de les transferències socials és més baix a Espanya que a la UE-27.

Infodada

Nivell de desenvolupament econòmic

El PIB en estàndard de poder adquisitiu permet fer una comparació més exacta del nivell de desenvolupament econòmic entre països.

Informe

La fractura entre retrocapitalisme i turbocapitalisme

La globalització i la ràpida transformació tecnològica i digital han derivat en dos models econòmics coexistents: el “turbocapitalisme”, que funciona amb lògica internacional, i el “retrocapitalisme”, que s’acull a la vella lògica del capitalisme proteccionista.

Informe

Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Analitzem possibles reformes, plantejades en un escenari previ a la covid-19, per millorar l’estat del benestar a Espanya i la seva capacitat redistributiva amb relació a la mitjana europea.

També et pot interessar

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Infodada

Taxa de fecunditat

Taxa de fecunditat

Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.