L’impacte de la covid-19 sobre la fractura de gènere en les hores de feina efectives

Maite Blázquez i Ainhoa Herrarte, Universitat Autònoma de Madrid
Ana Isabel Moro-Egido, Universitat de Granada
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19

La pandèmia de la covid-19 ha reduït el nombre d’hores efectives treballades a Espanya. Aquesta reducció ha afectat més els homes que no pas les dones, la qual cosa ha provocat un descens de la fractura de gènere del 15,7%. A les llars amb fills petits (de 0 a 4 anys), però, el resultat s’ha invertit, de manera que han estat les dones les que han vist com minvaven, en una mesura més gran que els homes, les hores de feina efectives. Una explicació plausible d’aquest fenomen podria ser que, a causa del tancament d’escoles i llars d’infants arran de la pandèmia, les dones hagin assumit una càrrega més gran a l’hora de tenir cura dels fills. Això hauria dificultat les seves possibilitats de conciliar la vida familiar i la laboral.
Punts clau
 • 1
     Abans de la pandèmia de la covid-19, les dones ocupades a temps complet treballaven de mitjana 2,7 hores menys que els homes, la qual cosa es traduïa en una fractura del 5,3% en les hores efectives treballades.
 • 2
     Des del començament de la pandèmia, durant el segons i el tercer trimestre del 2020, el nombre d’hores treballades es va reduir respecte als mateixos trimestres del 2019. Tanmateix, aquest fenomen es va manifestar amb més intensitat entre els homes, de manera que la fractura de gènere va minvar fins al 4,4%.
 • 3
     Amb la irrupció de la pandèmia, el nombre d’hores treballades per les dones va excedir el dels homes entre els treballadors qualificats en les activitats agrícoles, els artesans i els treballadors qualificats de la indústria i la construcció. Això, però, només va ser així entre els ocupats que no tenien fills o quan aquests ja eren majors de 15 anys.
 • 4
     No obstant això, la reducció de la fractura no es va produir entre ocupats amb fills entre 0 i 4 anys, ja que en aquest cas les dones van veure reduïdes les seves hores efectives de feina en una mesura més gran que no els homes. La presència de fills petits va tendir a accentuar la fractura de gènere, llevat de les activitats considerades essencials.

Classificació

Autors

Maite Blázquez i Ainhoa Herrarte , Universitat Autònoma de Madrid
Ana Isabel Moro-Egido , Universitat de Granada

Etiquetes

Temàtiques

Documents relacionats

Continguts relacionats

Infodada

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal se situa per sobre de la mitjana de l’EU‑27 en totes les branques de coneixement considerades, a Espanya, la participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana europea a les branques d’art, humanitats i ciències socials.

Article

La Formació Professional a Catalunya: rendiment acadèmic, modalitat dual i gènere

Mentre que les dones continuen apostant per graus més socials, aquest informe indica que les ocupacions més necessàries el 2030 seran les vinculades a l’economia digital

Infodada

Feminització de les tasques de cura

El 10 % de les dones d’Espanya fan tasques de cures, percentatge que supera de lluny el 5 % dels homes cuidadors.

Bones pràctiques

El disseny de les prestacions per fill a càrrec: la importància de les deduccions fiscals reemborsables

Les prestacions per fill milloren la situació econòmica de les famílies i semblen positives per augmentar la taxa de fecunditat. Com es poden dissenyar amb eficiència?

Bones pràctiques

L’impacte de les prestacions de suport a la conciliació familiar i laboral de les dones

Són efectives les prestacions de suport a la conciliació per impulsar la participació laboral de les dones o condueixen a un augment en la bretxa salarial?

També et pot interessar

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Infodada

Taxa de fecunditat

Taxa de fecunditat

Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.