Publicador de continguts

Article

Desigualtat en emissions de carboni a Espanya segons la renda i l’edat

Stefan Drews, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (Universitat Autònoma de Barcelona) i Universitat de Màlaga; Théo Konc, Universitat Tècnica de Berlín i Institut Potsdam per a la Recerca sobre l’Impacte Climàtic (PIK)
Projecte seleccionat en la Convocatòria Flash «La realitat social dels joves»

El canvi climàtic està relacionat amb diversos problemes, com ara la desigualtat econòmica. Aquest article analitza dos tipus de desigualtats en la transició cap a una societat baixa en carboni. En primer lloc, aporta dades que demostren que, a Espanya, l’1% dels principals emissors de carboni tenen una empremta de carboni anual que és unes 7 vegades superior a la de la persona mitjana i 27 vegades superior a la del 10% de les persones amb una empremta de carboni més baixa. Les principals causes de la desigualtat en empremta de carboni són les diferències en termes de renda i de riquesa. A més a més, les persones grans solen tenir una empremta de carboni lleugerament superior a la dels adults més joves. Amb el temps, els canvis demogràfics i la persistència de les desigualtats econòmiques entre generacions faran que la suma total de les emissions del grup de persones grans sigui fins i tot superior en termes absoluts.
Punts clau
 • 1
     L’empremta de carboni varia considerablement d’un individu a un altre.
 • 2
     L’1% dels principals emissors de carboni tenen una empremta de carboni que és 7 vegades superior a la de l’emissor mitjà.
 • 3
     La renda i la riquesa són les principals responsables de les diferències en empremta de carboni.
 • 4
     L’impost sobre la renda podria tenir un paper important en la reforma fiscal ecològica.
 • 5
     Les polítiques en matèria de canvi climàtic haurien de tenir en compte l’envelliment de la població.
desigualdadEmisionesCarbonoCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Actituds canvi climàtic i edat

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Article

Dinàmica pobresa a Espanya i altres països europeus

Les persones pobres tenen més probabilitatsde tenir una carència addicional i menys probabilitats de deixar de patir una que les persones que no són pobres.

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

També et pot interessar

La nova generació de tecnologies digitals a Espanya

Article

La nova generació de tecnologies digitals a Espanya


Inclusió social Ciència

La nova generació de tecnologies substituirà les feines més rutinàries? Descobreix l’impacte de l’automatització en el món laboral.

Les dones viuen més anys, però no sempre amb bona salut i felicitat

Article

Les dones viuen més anys, però no sempre amb bona salut i felicitat


Inclusió social Ciència

Viure més anys és sinònim de bona salut? L’estudi següent compara, en el context europeu, l’esperança de vida i la felicitat entre homes i dones.

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions


Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?