Publicador de continguts

Més lloguer, més inseguretat?

Article

Més lloguer, més inseguretat?


Inclusió social
Juan A. Módenes, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona; Adaptació: Núria Vallès Peris;

L’accés a l’habitatge a través del lloguer va en augment a Espanya, tot i que és la forma de tinença d’habitatge menys segura des del punt de vista econòmic, contractual i jurídic. Analitzem quins col·lectius són els més afectats.

Com accedeixen els joves a l’habitatge?

Article

Com accedeixen els joves a l’habitatge?


Inclusió social
Aitana Alguacil Denche, sociòloga; Adaptat per Núria Vallès-Peris;

Avaluem quines són les dificultats en l’accés dels joves a un habitatge propi i quins efectes demogràfics comporta aquesta situació.

«Si vivim en un barri i en un habitatge dolents, és molt difícil progressar»

Entrevista

«Si vivim en un barri i en un habitatge dolents, és molt difícil progressar»


Inclusió social
Sorcha Edwards, Secretària general de Housing Europe;

Tenir males condicions d’habitatge repercuteix en la salut i el progrés dels ciutadans. Sorcha Edwards, secretària general de Housing Europe, ens parla de la relació entre habitatge i inclusió social.

L’habitatge: dels fonaments a les polítiques

Ressenya

L’habitatge: dels fonaments a les polítiques


Inclusió social
Monstserrat Pareja-Eastaway, directora del Màster de Gestió Cultural (Universitat de Barcelona);

Quin és el paper del sector públic en l’accés a l’habitatge? Les polítiques públiques poden fer de contrapès al mercat? Aquests dos llibres examinen la qüestió des del punt de vista europeu i estatunidenc.

Infodada

Dimensió de les llars


Inclusió social

El 2017, el 21,8 % de les llars estaven formades per parelles sense fills. Quin model predomina a Europa?

Infodada

En quin tipus d’habitatge viu la població espanyola?


Inclusió social

Un 45,6 % de la població viu en un pis en un edifici amb més de 10 habitatges. És així a la resta d’Europa?

Infodada

Inversió pública en habitatge


Inclusió social

El 2015, el percentatge d’habitatges de lloguer social a Espanya era del 2,5 %, molt baix. Quins són els països de la UE amb més volum d’habitatge protegit?

Infodada

Dificultats en l’accés a l’habitatge


Inclusió social

El 2017, el 42,1 % de les persones dedicaven més del 40 % de la renda disponible a pagar el lloguer. Què vol dir això en el context europeu?

Infodada

Sobreocupació


Inclusió social

El 5 % de la població espanyola residia en habitatge sobreocupats el 2017. En aquest indicador, Espanya està millor que la mitjana europea.

Infodada

Privació severa en matèria d’habitatge


Inclusió social

Analitzem la taxa de privació severa en matèria d’habitatge a Espanya. Millor o pitjor que la mitjana europea?

Infodada

Pressupost de la llar destinat a l’habitatge


Inclusió social

Quin pressupost destinem a costos associats a la llar? En proporció, gasten més les llars pobres o les riques?

Infodada

Vulnerabilitat dels joves


Inclusió social

En una llar jove, què comporta més proporció de renda, la compra o el lloguer?