Dossier

Recerca i innovació: què ens hi juguem?

Ciència

Són els països amb recursos els que fan més inversió en ciència? O són els països que dediquen més esforç a la ciència els que generen més riquesa? Amb aquesta pregunta obre el tercer Dossier de l’Observatori Social de ”la Caixa”, que analitza el context social actual de la ciència i en quina mesura suposa una aportació de valor a la societat. 

Article

La recerca a Espanya: les actituds de les empreses, els Governs i els ciutadans

Ciència
Luis Sanz Menéndez i Laura Cruz Castro, Institut de Polítiques i Béns Públics (IPP) del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC)

La ciència és una activitat molt rellevant en termes econòmics i, a més, té una percepció social molt favorable. No obstant això, el nostre país inverteix menys en R+D que la resta de països europeus, fet que constata una bretxa entre l’actitud ciutadana i la voluntat política i empresarial.

La recerca a Espanya: les actituds de les empreses, els Governs i els ciutadans

Article

¿Perd Espanya inversió internacional en R+D?

Ciència
Paloma Miravitlles, Fariza Achcaoucaou, Ana Núñez-Carballosa i Laura Guitart-Tarrés, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

En el mapa econòmic global dibuixat per la crisi financera de l’any 2008, els països emergents desplacen els desenvolupats en la captació d’inversió estrangera en R+D. Quins factors influeixen en aquest fenomen i com afecta països com Espanya?

¿Perd Espanya inversió internacional en R+D?

Ressenya

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Ciència
Melanie Smallman, University College, Londres

Des d’un punt de vista econòmic, la innovació es considera un motor de creixement per la capacitat que té de generar riquesa i ocupació, un enfocament que ha guanyat protagonisme des que va començar la crisi financera l’any 2008. Aquesta recensió de l’Observatori Social de ”la Caixa” comenta dos llibres que analitzen aquesta qüestió a partir de perspectives molt diferents.

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Infodada

¿Quant inverteixen els països en R+D?

Ciència

Quant inverteixen en R+D, els països? En les economies més dinàmiques, el sector empresarial és el màxim finançador, mentre que al sud d’Europa són els governs qui lidera la inversió.

¿Quant inverteixen els països en R+D?

Infodada

Índex d’innovació a la Unió Europea (2015)

Ciència

Aquest índex permet comparar el nivell d’innovació en diferents regions. Mesurant variables com les infraestructures, l’activitat empresarial o els resultats tangibles es demostra que a casa nostra queda molta feina per fer.

Índex d’innovació a la Unió Europea (2015)

Infodada

Indicador de resultats de la innovació (2014)

Ciència

Quines possibilitats hi ha que les idees innovadores arribin al mercat a cada país? L’any 2014, Suècia era el país de la Unió Europea amb més transferència d’innovació al mercat, mentre que Portugal ocupa el costat contrari.

Indicador de resultats de la innovació (2014)

Infodada

Sol·licituds de patents i de patents en reptes socials

Ciència

El nombre total de sol·licituds de patents és un indicador de l’esforç innovador de les empreses. En concret, les focalitzades en reptes socials mesuren el nivell d’aplicació de la tecnologia relacionada amb el medi ambient i la salut.

Sol·licituds de patents i de patents en reptes socials

Infodada

Índex de l’ecoinnovació (2015)

Ciència

Aquest indicador mostra una visió de la innovació des d’una perspectiva econòmica, ambiental i social. L’any 2015, l’índex d’ecoinnovació espanyol se situava per sobre del de la Unió Europea.

Índex de l’ecoinnovació (2015)

Infodada

Rendiment acadèmic dels alumnes en ciències i actitud cap a la ciència

Ciència

Quants alumnes de més de 15 anys tenen resultats excel·lents en ciències i quants esperen desenvolupar una carrera relacionada amb la recerca? L’any 2015, el 28,6 % dels estudiants espanyols es volien dedicar a una professió científica.

Rendiment acadèmic dels alumnes en ciències i actitud cap a la ciència

Infodada

Ús intensiu del capital humà

Ciència

Quin és el percentatge d’empleats en activitats intensives en coneixement? A Espanya, aproximadament un terç de la població, lleugerament per sota de la mitjana europea.

Ús intensiu del capital humà

Infodada

Fins a quin punt és equitativa la ciència?

Ciència

Aquest indicador ofereix una visió sobre la distribució de les tasques investigadores de la universitat entre homes i dones. Les dones representen només el 21 % dels catedràtics.

Fins a quin punt és equitativa la ciència?

Infodada

Accés obert a la ciència

Ciència

L’accés obert suposa la disponibilitat on-line i gratuïta dels resultats de les recerques. A casa nostra, la proporció de documents accessibles i sense restriccions està per sobre de la mitjana de la Unió Europea.

Accés obert a la ciència

Infodada

¿Què pensa la ciutadania de la ciència i la innovació tecnològica?

Ciència

En quines àrees tindran la ciència i la innovació tecnològica un impacte positiu els 15 anys vinents? La visió dels ciutadans.

¿Què pensa la ciutadania de la ciència i la innovació tecnològica?

Bones pràctiques

CaixaImpulse

Ciència
Roger Gomis, Investigador ICREA a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i fundador d’Inbiomotion, S.L.

Un programa que trasllada  a la societat els resultats de la recerca innovadora en salut mitjançant la creació d’empreses, productes i serveis

CaixaImpulse