Publicador de continguts

Article

Violència en les relacions de parella entre adolescents

Projecte seleccionat en la Social Research Call 2021 (LCF/PR/SR21/52560016)

Noemí Pereda, Marta Codina i Diego A. Díaz-Faes, Universitat de Barcelona

La violència en les relacions de parella entre adolescents s’exerceix mitjançant tres accions principals: a) el control, limitant el contacte amb altres persones a partir, per exemple, de l’escrutini del telèfon; b) l’agressió física, amb bufetades, puntades de peu o altres tipus d’agressions, i c) l’agressió sexual, forçant relacions no desitjades. Aquesta violència pot afectar greument la salut mental i física dels joves, com també el seu desenvolupament personal i integració social. Amb l’objectiu d’avaluar la prevalença de la violència autodeclarada, tant des de la perspectiva de la victimització com de la perpetració, s’ha emprat una mostra representativa de 4.004 adolescents espanyols, de 14 a 17 anys, mitjançant l’aplicació d’un instrument àmpliament utilitzat en l’àmbit internacional.
Punts clau
 • 1
     A Espanya, els resultats globals del darrer any assenyalen que la taxa de prevalença de victimització per violència durant les relacions de parella entre adolescents se situa en el 13,6% (noies: 16,9%; nois: 10,5%). En canvi, la taxa de perpetració és del 4,8% (noies: 6,6%; nois: 3,1%).
 • 2
     Per tipus de violència, el 10,1% declaren ser víctimes de conductes de control (noies: 13,3%; nois: 7,1%). El 4,1% es consideren víctimes d’agressió física (noies: 3,6%; nois: 4,5%) i el 4,3% d’agressió sexual (noies: 6,6%; nois: 2,1%).
 • 3
     Quant a la prevalença de perpetració, s’observen conductes de control en el 3,0% dels adolescents (noies: 4,2%; nois: 1,9%); d’agressió física en el 2,2% (noies: 3,3%; nois: 1,1%), i d’agressió sexual en el 0,6% (noies: 0,3%; nois: 0,9%).
 • 4
     El percentatge de joves que declaren haver estat a la vegada víctimes i perpetradors en alguna relació de parella durant el darrer any és del 2,9% (noies: 4,0%; nois: 1,8%).
 • 5
     En definitiva, els resultats suggereixen que les noies pateixen més victimització per control i per agressió sexual que els nois. Quant als tipus de violència perpetrada, les noies declaren més control i agressions físiques a les seves parelles que els nois. També s’observa que les noies tenen més probabilitats que els nois d’adoptar el rol solapat de víctimes i perpetradores en les seves relacions de parella. Els resultats obtinguts evidencien la complexitat d’un problema que requereix una anàlisi exhaustiva de les relacions de violència en les parelles més joves.
 • 6
     Aquesta radiografia de la violència en les relacions de parella entre adolescents és cabdal per dissenyar polítiques de prevenció que siguin efectives. Per això, també s’està estudiant la situació de les persones joves més vulnerables; és a dir, les que pertanyen a col·lectius de risc, tenen alguna discapacitat, o presenten problemes de salut mental.
violenciaEnLasRelacionesCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Actituds canvi climàtic i edat

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Article

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia

Com va afectar el jovent l’aïllament social per la pandèmia? Es va registrar un fort augment de les trucades al 112 relacionades amb el suïcidi.

Article

Què necessiten els joves

El jovent identifica com a factors clau la salut mental, la situació econòmica i les relacions socials.

Article

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) mostra una especial vulnerabilitat a patir ciberassetjament.

També et pot interessar

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions


Inclusió social

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom


Inclusió social

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Cistella de la compra i ajudes no condicionades

Article

Cistella de la compra i ajudes no condicionades


Inclusió social

Són saludables les compres d’aliments que fan els usuaris dels ajuts de la Creu Roja?