Publicador de continguts

Article

Les relacions personals de la població jove a Espanya i Portugal: sociabilitat, aïllament i desigualtat social

Joan M. Verd, Mireia Bolíbar i Joan Rodríguez-Soler, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, Institut d’Estudis del Treball, Universitat Autònoma de Barcelona

La població jove dels països del sud d’Europa, incloent-hi Espanya i Portugal, s’ha caracteritzat tradicionalment per una estreta xarxa de relacions personals, recolzada en una sociabilitat elevada i un paper molt important de la xarxa familiar. Aquest article fa servir dades de la desena onada (2020-2022) de l’Enquesta Social Europea per comprovar fins a quin punt la sociabilitat dels joves (18-34 anys) en aquests dos països s’assembla o no a la dels altres membres de la Unió Europea. Concretament, comparem aquesta sociabilitat amb la dels joves dels països de la UE (amb l’excepció de Dinamarca, Luxemburg, Malta i Romania). Les dades analitzades permeten d’identificar el nivell d’aïllament social i els factors que hi incideixen. Els resultats mostren que els nivells de sociabilitat són més elevats que els de la mitjana europea, i que la proximitat afectiva als progenitors se situa al capdavant de la Unió Europea. Els factors de desigualtat que incideixen en l’aïllament social dels joves són similars en tots els països, encara que el seu efecte negatiu apareix sempre més esmorteït a Espanya i Portugal, la qual cosa provoca un nivell d’aïllament social més baix.
Punts clau
 • 1
     A la Unió Europea el 52,4% dels joves es reuneixen en el seu temps lliure amb amics, familiars o companys de feina cada dia o diverses vegades per setmana. Espanya supera lleugerament aquest percentatge (56,0%), mentre que Portugal és un dels països amb més freqüència d’interacció (67,9%).
 • 2
     Malgrat la freqüència més alta d’interacció del jovent a Portugal, la mida de les seves xarxes personals és més reduïda per comparació a Espanya i al conjunt de la Unió Europea. A Portugal el nombre més freqüent de persones de les xarxes és de 3, mentre que a Espanya i al conjunt de la UE és de 4-6 persones.
 • 3
     A Espanya i Portugal la població juvenil mostra una freqüència més elevada d’interacció amb els pares. El 70,6% dels joves espanyols es reuneixen amb els seus progenitors almenys una vegada cada dia, per comparació al 51,9% de Portugal i el 49,2% del conjunt de la Unió Europea.
 • 4
     La proporció de joves espanyols (el 56,6%) que declaren un alt grau de proximitat afectiva amb els pares és la més alta de la Unió Europea. Portugal se situa en la tercera posició (amb el 49,5%), molt per damunt de la mitjana europea (37,9%).
 • 5
     La població juvenil que pateix un percentatge més elevat d’aïllament social és la d’origen estranger, en situació de més vulnerabilitat econòmica, a l’atur o bé que ha viscut una situació d’atur de llarga durada. El fet que a Espanya i Portugal hi hagi nivells de sociabilitat i de contacte amb la família més alts incideix en nivells més baixos d’aïllament social dels joves respecte al conjunt de la Unió Europea.
art3_onepager_CAT.jpg

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Bones pràctiques

Work4Progress de la Fundació ”la Caixa”

El programa Work4Progress de la Fundació ”la Caixa” pretén anar més enllà del suport a projectes aïllats promovent plataformes d’innovació social.

Dossier

Joves, oportunitats i futur

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Infodada

Indicadors sobre joventut dossier joves Espanya i Portugal

En aquesta secció es presenten una sèrie d’indicadors clau sobre la població jove a Espanya i Portugal. Aquests indicadors procedeixen de bases de dades europees i mundials (Eurostat i OCDE).

Article

Educació efectes oportunitats jovent

Quin impacte té l’educació en l’accés del jovent al mercat laboral?, i en les oportunitats de participació social, cultural i esportiva?

També et pot interessar

Joves, oportunitats i futur

Dossier

Joves, oportunitats i futur


Inclusió social

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves


Inclusió social

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Temporalitat treballadors joves

Article

Temporalitat treballadors joves


Inclusió social

La reducció de la temporalitat dels joves a partir de la reforma laboral resulta molt evident a Espanya i gairebé imperceptible a Portugal. Per què?