Publicador de continguts

Article

Les interaccions socials dels joves: cara a cara, entre amics i familiars, i poca presència del mòbil

Aurelio Fernández, Universidad de Navarra i Universidad de Gante; Charo Sádaba, Universidad de Navarra; Javier García-Manglano, Universidad de Navarra; Marieke Vanden Abeele, Universidad de Gante
Projecte seleccionat en la convocatòria Flash sobre Tecnologia i societat (FS21-1B)

Els éssers humans tenim una necessitat bàsica de pertànyer a un grup, i això ens fa establir relacions interpersonals que es generen i s’enforteixen mitjançant interaccions socials en la vida quotidiana. Aquestes interaccions varien entre elles, ja que interactuem amb múltiples persones, per mitjà de canals diferents i amb propòsits diversos. També varia l’esforç que requereix cada interacció i el grau amb què aquests intercanvis satisfan la necessitat de pertànyer a un grup, habitualment estudiat mitjançant la percepció de proximitat amb altres persones. En aquest article analitzem 12.421 interaccions socials de 257 adults joves (entre 18 i 25 anys) a Espanya per entendre com interactuen: amb qui, a través de quin mitjà, amb quin propòsit, quin esforç els requereix fer-ho i fins a quin punt cada interacció s’associa a la percepció de nivells alts de proximitat. Aquestes dades es van recollir durant quatre setmanes mitjançant una metodologia innovadora que permet d’analitzar fenòmens que varien molt sovint gràcies a l’ús d’una aplicació al mòbil.
Punts clau
 • 1
     Hi ha diferents menes d’interaccions: les més freqüents són les que busquen mantenir relacions (54%), seguides per les que busquen una finalitat pràctica (34%). Amb menys freqüència hi ha les interaccions per enfortir les relacions (9%) i, en darrer lloc, les negatives, les que busquen gestionar dificultats en la relació (3%).
 • 2
     El 67% de les interaccions socials dels adults joves espanyols s’estableixen cara a cara. Entre les mitjançades per la tecnologia, el 19% es fan per missatgeria, l’11% per trucada o videotrucada i només el 3% per les xarxes socials.
 • 3
     El 81% de les interaccions socials es fan amb amics o familiars, amb qui la familiaritat és més gran, el 16% amb simples coneguts i tan sols el 3% amb desconeguts totals.
 • 4
     Les interaccions socials per gestionar dificultats en una relació requereixen significativament més esforços que no pas altres menes d’interacció.
 • 5
     Mostrar afecte és la interacció que condueix a graus més alts de proximitat i que requereix menys esforç, i és per tant la més eficient en la ràtio entre la proximitat i l’esforç que es requereix.
 • 6
     En el 70% de les 8.289 interaccions cara a cara registrades, els adults joves no van fer servir el mòbil en absolut; en el cas de les interaccions de més qualitat, aquest percentatge puja al 80%.
interaccionesSocialesDeLosJo%CC%81venestCAT_1.png

En l’anàlisi de les interaccions socials té una importància especial el mitjà en què tenen lloc. Una mica més de dues terceres parts del total van ser cara a cara: 8.289 interaccions d’un total de 12.421. El mitjà més freqüent entre les interaccions mitjançades (el 19% del total) han estat les aplicacions de missatgeria (WhatsApp, iMessage, etc.). Les interaccions menys sovintejades són les que es van establir per mitjà de les xarxes socials, que van representar només el 3% del total.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Actituds canvi climàtic i edat

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Article

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia

Com va afectar el jovent l’aïllament social per la pandèmia? Es va registrar un fort augment de les trucades al 112 relacionades amb el suïcidi.

Article

Violència en les relacions de parella entre adolescents

El 10,1% dels adolescents han estat víctimes de conductes de control en les relacions de parella.

Activitat

Democràcia i intel·ligència artificial

En aquest cicle de conferències s’intentarà donar resposta als grans interrogants que planteja la intel·ligència artificial.

Article

Què necessiten els joves

El jovent identifica com a factors clau la salut mental, la situació econòmica i les relacions socials.

També et pot interessar

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional


Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?

Es pot destapar el frau fiscal amb algorismes?

Article

Es pot destapar el frau fiscal amb algorismes?


Ciència Inclusió social

Els defraudadors ho tenen més difícil amb les noves tècniques de big data i d’intel·ligència artificial que detecten la riquesa oculta, l’abús de l’enginyeria fiscal agressiva i el blanqueig de capitals.

«La diversitat millora la ciència»

Entrevista

«La diversitat millora la ciència»


Ciència Inclusió social

Elizabeth Rasekoala, presidenta d’African Gong, defensa la importància que té la ciència com a eina de transformació social i ens parla de la necessitat d’una alfabetització científica bàsica per poder pensar de manera crítica.