Publicador de continguts

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

Mireia Usart, Sònia Sánchez-Canut i Beatriz Lores, Universitat Rovira i Virgili
Projecte seleccionat en la Convocatòria de Recerca Social 2019 (LCF/PR/SR19/52540001)

La necessitat d’intensificar la participació de les dones en les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (o STEM, per la sigla d’aquestes àrees en anglès) està en el centre del debat públic. Cada vegada més, les professions requereixen tota una sèrie de coneixements tècnics, per la qual cosa la baixa participació de les dones a les STEM les pot deixar en una situació de desigualtat respecte als homes. A Espanya, només el 16% dels professionals de l’àrea de les STEM són dones. Així mateix, és significatiu el baix percentatge de dones interessades a cursar un grau relacionat amb aquest àmbit. La fractura de gènere relacionada amb els estudis científics i tecnològics, doncs, continua representant un problema en l’educació universitària. Malgrat que diverses administracions, tant estatals com internacionals, promouen l’augment d’aquestes vocacions, observem una pèrdua de talent STEM a la qual caldria posar remei. Per això, resulta fonamental vincular les dones a les STEM des dels primers cursos de l’etapa escolar.
Punts clau
 • 1
     A Espanya només el 16% dels professionals de l’àrea de les STEM són dones, i molt poques adolescents, el 0,7%, s’interessen per estudiar un grau relacionat amb les tecnologies digitals, enfront del 7% dels homes.
 • 2
     Les dones es matriculen menys en carreres universitàries científiques i tecnològiques que no pas els homes, tot i que, un cop iniciats els estudis, són les que presenten menys taxes d’abandonament, sobretot en la modalitat d’ensenyament presencial. En els graus no presencials, la tendència s’inverteix: més de la meitat de les dones abandonen els estudis, i aquesta proporció augmenta en les àrees d’enginyeria i matemàtiques.
 • 3
     El rendiment de les dones en carreres de l’àrea de les STEM, mesurat com el percentatge d’assignatures aprovades respecte a les matriculades, és més alt que el dels homes.
 • 4
     La nota mitjana en els estudis universitaris de les STEM és semblant per a tots dos sexes: encara que els homes obtenen una nota mitjana millor en el seu expedient per a carreres vinculades a les matemàtiques, les dones sobresurten en enginyeries i arquitectura.
graficos_sternCAT_1.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Article

Afecten el gènere, l’experiència i el volum de feina les decisions judicials sobre la violència de gènere?

Jutges i jutgesses són igual de proclius a concedir ordres d'allunyament en casos de violència de gènere? Segons aquest estudi, el gènere per si sol no és determinant, però sí que és un factor clau unit a l'experiència i al volum de casos.

Article

Els homes, ¿viuen en llars amb més patrimoni que les dones?

Hi ha una bretxa de gènere pel que fa al patrimoni de les llars? Segons aquest estudi, la diferència es fa més evident en edats avançades, ja que en la vellesa les dones tenen més probabilitats d’enviudar i veure limitat el seu patrimoni.

Article

L’evolució de la ciència i la tecnologia a Espanya i Portugal

La Unió Europea es va fixar l’objectiu que el sector empresarial inverteixi en R+D el 2 % del PIB. Com està sent la convergència d’Espanya i Portugal cap a aquesta meta?

També et pot interessar

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament

Article

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament


Ciència

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) mostra una especial vulnerabilitat a patir ciberassetjament.

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.