Publicador de continguts

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Ainhoa Coloma-Carmona i José Luis Carballo, Centro de Psicología Aplicada, Universitat Miguel Hernández d’Elx; Fernando Miró-Llinares i Jesús C. Aguerri, Cente CRÍMINA, Universitat Miguel Hernández d’Elx
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre tecnologia i societat (FS21-1B)

La inclusió de mecàniques importades del joc d’atzar en el sector dels videojocs i les inversions pot contribuir a desenvolupar conductes addictives. Les apostes en videojocs i la inversió a curt termini en actius financers, o 'trading', sembla que tenen un potencial addictiu important Els resultats de l’estudi en el qual es basa aquest article revelen que el 13% dels espanyols han fet 'trading' d’actius financers en el darrer any, i el 2,8% han apostat en videojocs o plataformes de 'streaming'. El perfil més habitual de l’inversor és el d’un home de 39 anys, amb estudis superiors i inversor no professional. D’altra banda, els que aposten en videojocs o plataformes de 'streaming' són majoritàriament estudiants de menys de 25 anys. Hi ha una relació estreta entre el joc patològic, les apostes en videojocs i el 'trading'. Gairebé el 85% de les persones que complien criteris de joc patològic havien invertit en el darrer any, i el 12,7% d’aquells que feien trading van afirmar que ho continuaven fent, malgrat que havien experimentat conseqüències negatives en el seu benestar. Igualment, en aquests inversors amb conductes de risc també es va detectar una tendència per les apostes, tant en els formats tradicionals com en els videojocs. No obstant això, la percepció sobre el risc que tenen aquestes conductes és especialment baixa en aquells que inverteixen i, a més, aposten.
Punts clau
 • 1
     Cinc de cada cent joves menors de 26 anys han participat en jocs d’atzar o en plataformes de 'streaming'.
 • 2
     El 13% dels espanyols han invertit en el darrer any, dels quals la majoria ho han fet en criptomonedes o a la borsa de valors.
 • 3
     El perfil de l’inversor és el d’un home d’uns 39 anys, amb estudis universitaris i ingressos per sobre dels dos mil euros. La majoria d’aquests inversors són aficionats.
 • 4
     En canvi, els usuaris dels nous formats d’apostes són principalment estudiants que aposten de manera setmanal en competicions de videojocs i en loot boxes o caixes de botí.
 • 5
     Només la meitat de les persones que fan 'trading' i aposten en videojocs creuen que invertir i apostar cada setmana són conductes de risc.
 • 6
     Hi ha una relació estreta entre el joc problemàtic o les apostes en videojocs i el 'trading' patològic.
invertimosOApostamosCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Trucades per suïcidi al 112?

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.

Article

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia

Com va afectar el jovent l’aïllament social per la pandèmia? Es va registrar un fort augment de les trucades al 112 relacionades amb el suïcidi.

Article

La salut mental a Catalunya un any després de la pandèmia

Què va suposar la pandèmia per a la salut mental? Més del 25 % dels participants presentaven símptomes de depressió moderada o greu.

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

També et pot interessar

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom


Inclusió social

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Violència en les relacions de parella entre adolescents

Article

Violència en les relacions de parella entre adolescents


Inclusió social

El 10,1% dels adolescents han estat víctimes de conductes de control en les relacions de parella.

Cistella de la compra i ajudes no condicionades

Article

Cistella de la compra i ajudes no condicionades


Inclusió social

Són saludables les compres d’aliments que fan els usuaris dels ajuts de la Creu Roja?