Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Joan Benach, Lucinda Cash-Gibson, Diego F. Rojas-Gualdrón, Álvaro Padilla-Pozo, Juan Fernández-Gracia, Víctor M. Eguíluz i el grup COVID-SHINE
Projecte seleccionat en la Convocatòria de Recerca Social 2020 (LCF/PR/SR20/52550011)

La pandèmia de la covid-19 ha posat a prova la preparació i les capacitats dels diversos països per col·laborar i respondre de manera activa a una amenaça global comuna. En el projecte en el qual es basa aquest article, s’han analitzat un conjunt d’articles científics sobre les desigualtats vinculades a la covid-19 publicats entre el gener del 2020 i l’abril del 2021. L’estudi es va centrar en el volum de producció, la distribució per regions del món i els grups d’ingressos nacionals, com també en les col·laboracions entre països. Els resultats apunten que la recerca sobre les desigualtats de la covid-19 s’ha caracteritzat per una elevada col·laboració, tot i que hi ha desigualtats en aquestes contribucions. Així mateix, han aparegut noves dinàmiques i associacions per comparació a la recerca sobre les desigualtats globals de salut anterior a la covid-19 que caldria investigar més a fons.
Punts clau
 • 1
     Entre el gener del 2020 i el 23 d’abril del 2021, es van publicar 9.355 articles científics sobre les desigualtats relacionades amb la covid-19 a tot el món, i 140 països van col·laborar en l’elaboració d’almenys un article.
 • 2
     En el nou camp de recerca sobre les desigualtats causades per la covid-19 hi ha hagut molta col·laboració, encara que també hi ha hagut pràctiques de recerca desiguals entre països, entre grups d’ingressos i entre regions del món.
 • 3
     Amèrica del Nord i Europa i Àsia Central han estat les regions del món que han contribuït més a aquesta recerca. L’Orient Mitjà i Àfrica del Nord és la tercera gran regió a l’hora de produir recerca sobre les desigualtats de la covid-19, i ha augmentat significativament la seva productivitat científica per comparació a la recerca sobre les desigualtats de salut global prèvia a la covid-19.
 • 4
     En aquest camp de recerca es van identificar tres grups principals de col·laboració: el primer, format pels països anglosaxons, asiàtics i africans; el segon, constituït sobretot per països europeus i per Xile, i el tercer, encapçalat per quatre països llatinoamericans: Colòmbia, Brasil, Mèxic i Argentina.
 • 5
     Abans de la pandèmia, s’havia demostrat que hi ha desigualtats en la capacitat global de produir recerca sobre les desigualtats en matèria de salut, i això és probable que hagi fet minvar la capacitat científica d’alguns països i la seva preparació per respondre a la pandèmia de la covid-19.
 • 6
     Per garantir una preparació proactiva amb vista a futures crisis i estratègies eficaces per abordar les creixents desigualtats en salut, cal donar prioritat, en tots els països, a la inversió en les capacitats de recerca relacionada amb aquestes matèries.
desigualdats+COVID-19CAT_1.png

Mapa del món que mostra els diferents graus de col·laboració entre països en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19. El color del país reflecteix el nombre d’articles produïts en col·laboració amb altres països (augmenta de magenta a blau). El color de les connexions reflecteix el nombre d’articles que vincula tots dos països (augmenta de groc a taronja; el verd indica la connexió de recerca més productiva de totes).

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Dinàmica pobresa a Espanya i altres països europeus

Les persones pobres tenen més probabilitatsde tenir una carència addicional i menys probabilitats de deixar de patir una que les persones que no són pobres.

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Article

Actituds tecnocràtiques a Espanya durant la pandèmia

En temps de crisi, els ciutadans s’estimen més adoptar un tipus de govern més tècnic? Segons aquest estudi, les actituds tecnocràtiques entre els espanyols van augmentar durant la pandèmia, especialment entre els votants de dretes.

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

També et pot interessar

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament

Article

Joves amb necessitats específiques ciberassetjament


Ciència

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) mostra una especial vulnerabilitat a patir ciberassetjament.

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.