Publicador de continguts

Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Joan Benach, Lucinda Cash-Gibson, Diego F. Rojas-Gualdrón, Álvaro Padilla-Pozo, Juan Fernández-Gracia, Víctor M. Eguíluz i el grup COVID-SHINE
Projecte seleccionat en la Convocatòria de Recerca Social 2020 (LCF/PR/SR20/52550011)

La pandèmia de la covid-19 ha posat a prova la preparació i les capacitats dels diversos països per col·laborar i respondre de manera activa a una amenaça global comuna. En el projecte en el qual es basa aquest article, s’han analitzat un conjunt d’articles científics sobre les desigualtats vinculades a la covid-19 publicats entre el gener del 2020 i l’abril del 2021. L’estudi es va centrar en el volum de producció, la distribució per regions del món i els grups d’ingressos nacionals, com també en les col·laboracions entre països. Els resultats apunten que la recerca sobre les desigualtats de la covid-19 s’ha caracteritzat per una elevada col·laboració, tot i que hi ha desigualtats en aquestes contribucions. Així mateix, han aparegut noves dinàmiques i associacions per comparació a la recerca sobre les desigualtats globals de salut anterior a la covid-19 que caldria investigar més a fons.
Punts clau
 • 1
     Entre el gener del 2020 i el 23 d’abril del 2021, es van publicar 9.355 articles científics sobre les desigualtats relacionades amb la covid-19 a tot el món, i 140 països van col·laborar en l’elaboració d’almenys un article.
 • 2
     En el nou camp de recerca sobre les desigualtats causades per la covid-19 hi ha hagut molta col·laboració, encara que també hi ha hagut pràctiques de recerca desiguals entre països, entre grups d’ingressos i entre regions del món.
 • 3
     Amèrica del Nord i Europa i Àsia Central han estat les regions del món que han contribuït més a aquesta recerca. L’Orient Mitjà i Àfrica del Nord és la tercera gran regió a l’hora de produir recerca sobre les desigualtats de la covid-19, i ha augmentat significativament la seva productivitat científica per comparació a la recerca sobre les desigualtats de salut global prèvia a la covid-19.
 • 4
     En aquest camp de recerca es van identificar tres grups principals de col·laboració: el primer, format pels països anglosaxons, asiàtics i africans; el segon, constituït sobretot per països europeus i per Xile, i el tercer, encapçalat per quatre països llatinoamericans: Colòmbia, Brasil, Mèxic i Argentina.
 • 5
     Abans de la pandèmia, s’havia demostrat que hi ha desigualtats en la capacitat global de produir recerca sobre les desigualtats en matèria de salut, i això és probable que hagi fet minvar la capacitat científica d’alguns països i la seva preparació per respondre a la pandèmia de la covid-19.
 • 6
     Per garantir una preparació proactiva amb vista a futures crisis i estratègies eficaces per abordar les creixents desigualtats en salut, cal donar prioritat, en tots els països, a la inversió en les capacitats de recerca relacionada amb aquestes matèries.
desigualdats+COVID-19CAT_1.png

Mapa del món que mostra els diferents graus de col·laboració entre països en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19. El color del país reflecteix el nombre d’articles produïts en col·laboració amb altres països (augmenta de magenta a blau). El color de les connexions reflecteix el nombre d’articles que vincula tots dos països (augmenta de groc a taronja; el verd indica la connexió de recerca més productiva de totes).

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Trucades per suïcidi al 112?

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.

Article

La salut mental a Catalunya un any després de la pandèmia

Què va suposar la pandèmia per a la salut mental? Més del 25 % dels participants presentaven símptomes de depressió moderada o greu.

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Article

El teletreball després de la pandèmia

La implicació dels homes en les tasques de la llar augmenta quan teletreballen?

Article

Èxode urbà des de la pandèmia

La pandèmia va provocar un desplaçament cap a municipis menys poblats. S'ha mantingut la tendència a l'èxode urbà?

També et pot interessar

Actituds canvi climàtic i edat

Article

Actituds canvi climàtic i edat


Ciència

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Trucades per suïcidi al 112?

Article

Trucades per suïcidi al 112?


Ciència

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia

Article

Menors i suïcidi: abans i durant la pandèmia


Ciència

Com va afectar el jovent l’aïllament social per la pandèmia? Es va registrar un fort augment de les trucades al 112 relacionades amb el suïcidi.