Publicador de continguts

Resum executiu - Necessitats socials: mercat de treball

Secció

Resum executiu - Necessitats socials: mercat de treball


Inclusió social
Les taxes de desocupació i subocupació en el mercat de treball espanyol estan molt per sobre de les de la gran majoria dels països de la Unió Europea, tant en les fases expansives com, sobretot, durant les recessives.
La situació a Espanya - Necessitats socials: mercat de treball

Secció

La situació a Espanya - Necessitats socials: mercat de treball


Inclusió social
Espanya destaca per uns alts nivells de pobresa laboral i inestabilitat de l’ocupació. La pobresa laboral està lligada, sobretot, a la insuficiència d’hores de treball i a la concentració de desocupació en determinades llars.
La situació a Europa - Necessitats socials: mercat de treball

Secció

La situació a Europa - Necessitats socials: mercat de treball


Inclusió social
Espanya ocupa, respecte de la resta de països de la Unió Europea, un lloc inferior en matèria d’accés a l’ocupació, condicions de treball adequades i salari suficient per satisfer les necessitats de la llar.
Polítiques públiques - Necessitats socials: mercat de treball

Secció

Polítiques públiques - Necessitats socials: mercat de treball


Inclusió social
Espanya és un dels països de la Unió Europea que gasta més en polítiques de desocupació sobre el PIB. No obstant això, la despesa per persona desocupada i el grau de cobertura de les prestacions és inferior al de molts països, fins i tot amb una renda més baixa.