Resum executiu i conclusions

Secció

Resum executiu i conclusions


Inclusió social Ciència

La universalitat en l’accés, l’atenció adequada en tots els moments del cicle vital d’una persona i la bona qualitat dels serveis són factors que determinen la fortalesa d’un sistema sanitari. Què revelen les dades?

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social Ciència

L’estat de salut de la població espanyola mostra una millora notable els últims anys. Per exemple, s’ha reduït el percentatge de persones a qui la mala salut limita a l’hora de desenvolupar l’activitat diària i el de malalts crònics diagnosticats d’hipertensió.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social Ciència

Els indicadors per a Espanya reflecteixen un estat de salut millor que a la majoria dels països europeus, llevat pel que fa als hàbits de vida saludables, amb una posició intermèdia.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Inclusió social Ciència

A Espanya va augmentar el volum de despesa per habitant fins a la crisi, quan es va truncar la tendència. Malgrat això, continua ocupant un lloc intermedi entre els països europeus tant en despesa per habitant com en relació amb el PIB.

Apèndix metodològic

Secció

Apèndix metodològic


Inclusió social Ciència

Vols saber com hem calculat aquests indicadors? Consulta l’Apèndix metodològic.