Publicador de continguts

Resum executiu - Necessitats socials: salut

Secció

Resum executiu - Necessitats socials: salut


Inclusió social Ciència
La universalitat en l’accés, l’atenció adequada en tots els moments del cicle vital d’una persona i la bona qualitat dels serveis són factors que determinen la fortalesa d’un sistema sanitari. Què revelen les dades?
La situació a Espanya - Necessitats socials: salut

Secció

La situació a Espanya - Necessitats socials: salut


Inclusió social Ciència
L’estat de salut de la població espanyola mostra una millora notable els últims anys. Per exemple, s’ha reduït el percentatge de persones a qui la mala salut limita a l’hora de desenvolupar l’activitat diària i el de malalts crònics diagnosticats d’hipertensió.
La situació a Europa - Necessitats socials: salut

Secció

La situació a Europa - Necessitats socials: salut


Inclusió social Ciència
Els indicadors per a Espanya reflecteixen un estat de salut millor que a la majoria dels països europeus, llevat pel que fa als hàbits de vida saludables, amb una posició intermèdia.
Polítiques públiques - Necessitats socials: salut

Secció

Polítiques públiques - Necessitats socials: salut


Inclusió social Ciència
A Espanya va augmentar el volum de despesa per habitant fins a la crisi, quan es va truncar la tendència. Malgrat això, continua ocupant un lloc intermedi entre els països europeus tant en despesa per habitant com en relació amb el PIB.