Informe

Anàlisi de les necessitats socials de dones i homes

Inclusió social
Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Universidad de Alcalá i EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz, UNED y EQUALITAS

Hem millorat en igualtat entre homes i dones? En aquest informe n’analitzem cinc dimensions: el benestar econòmic i material, l’ocupació, l’accés a un habitatge digne, l’educació i l’estat de salut.

Secció

Resum executiu

Inclusió social

Un dels trets principals de la desigualtat entre homes i dones és la major vulnerabilitat econòmica d’elles.

Resum executiu

Secció

La situació a Espanya

Inclusió social

La prevalença dels problemes de salut mental (depressió i ansietat) és el doble en les dones que en els homes. D’altra banda, pateixen més sobrecàrrega en despeses d’habitatge. En contraposició, l’abandonament escolar és més elevat entre homes que en dones.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Europa

Inclusió social

Tant a Espanya com a Europa, el percentatge de dones amb salaris deficients és més alt que el d’homes. A Espanya, a més, la bretxa salarial de gènere supera la mitjana europea.

La situació a Europa

Secció

Polítiques públiques

Inclusió social

Espanya és un dels països que tenen plans d’acció i estratègies en igualtat de gènere que inclouen tots els punts que proposava la Unió Europea en el seu Compromís Estratègic per a la igualtat entre dones i homes 2016-2019.

Polítiques públiques