Resum executiu

Secció

Resum executiu


Inclusió social

Un dels trets principals de la desigualtat entre homes i dones és la major vulnerabilitat econòmica d’elles.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social

La prevalença dels problemes de salut mental (depressió i ansietat) és el doble en les dones que en els homes. D’altra banda, pateixen més sobrecàrrega en despeses d’habitatge. En contraposició, l’abandonament escolar és més elevat entre homes que en dones.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social

Tant a Espanya com a Europa, el percentatge de dones amb salaris deficients és més alt que el d’homes. A Espanya, a més, la bretxa salarial de gènere supera la mitjana europea.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Inclusió social

Espanya és un dels països que tenen plans d’acció i estratègies en igualtat de gènere que inclouen tots els punts que proposava la Unió Europea en el seu Compromís Estratègic per a la igualtat entre dones i homes 2016-2019.