Tipus de convocatòries

Social Research Call

Social Research Call

Convocatòries Flash

Convocatòries Flash

Convocatòria Connecta

Convocatòria Connecta

Properes obertures

No hi ha properes obertures.

Convocatòries obertes

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre infantesa i vulnerabilitat


-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre els factors de vulnerabilitat en la infantesa a Espanya.

 

Convocatòries en avaluació

Social Research Call 2023 (SRC 2023)

Convocatòria

Social Research Call 2023 (SRC 2023)


-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

Convocatòria Connecta: de la recerca a la pràctica social  - 2.ª edició

Convocatòria

Convocatòria Connecta: de la recerca a la pràctica social - 2.ª edició


-

L’Observatori Social llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits.

Convocatòries tancades per tipus

 

Informació per projectes finançats

Brandbook


Guia d'aplicació de marca per a projectes finançats per convocatòries de recerca de l'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

Logos


Logos de l'Observatori Social i de la Fundació “la Caixa”