Convocatòria

Convocatòria Connecta: de la recerca a la pràctica social - 3ª edició

-

L’Observatori Social llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits.

 

BUSQUEM

 • La convocatòria s’adreça a organitzacions de l’àmbit de la recerca i de la pràctica, amb seu i actuació a Espanya, que formin equips mixtos disposats a impulsar conjuntament un projecte de recerca amb un objectiu comú que permeti generar un impacte social positiu.

 • Les propostes presentades hauran d’estar relacionades amb el benestar i la salut mental a Espanya.

 

 OFERIM

 • Actualització: Els projectes seleccionats rebran una dotació de fins a 90.000 euros (impostos, despeses indirectes i cànons, si n’hi ha, inclosos) per a cada projecte.

 


QUI POT PRESENTAR-SE

 • En l’àmbit de la recerca, hi poden participar:

  • Universitats 

  • Organitzacions vinculades a una universitat

  • Organitzacions inscrites com a centres de recerca en algun registre públic

  • Organitzacions que incloguin la recerca dins els seus estatuts
    

 • En l’àmbit de la pràctica, hi poden participar:

  • Organitzacions del Tercer Sector Social o de l’Economia Social (incloent-hi també les organitzacions de segon nivell o superior).

  • Administracions públiques o altres ens públics locals, supramunicipals, autonòmics o estatals.

 • Es requereix un mínim de dues organitzacions col·laboradores (una de l’àmbit de la recerca i una altra de l’àmbit de la pràctica), i cada organització col·laboradora ha d’aportar com a mínim una persona a l’equip de treball i designar-ne un representant en cas que hi hagi més d’una persona al seu equip. 

   


CALENDARI

 • Sessions informatives: 18 de maig a les 11.00 h 
  Pots veure aquí la sessió informativa: 

 • Sessions de networking: 6, 7 i 8 de juny; i 19, 20 i 21 de setembre.

 • Presentació de sol·licituds: del 7 al 30 de novembre 2023. Les propostes es podran presentar fins a les 14.00 hores (hora d'Europa Central) del 30 de novembre.

 • Resolució de la convocatòria: maig 2024.

 

CONTACTE

 • Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria, us podeu adreçar per correu electrònic a L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: [email protected].DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA