Titol separator Convocatoria de Investigación Social

Convocatòria de Recerca Social

SearchFiltersWeb

Social Research Call 2023 (SRC 2023)

Convocatòria

Social Research Call 2023 (SRC 2023)

Novembre 2022

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

Social Research Call 2022 (SRC 2022)

Convocatòria

Social Research Call 2022 (SRC 2022)

Novembre 2021

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

Social Research Call 2021 (SRC 2021)

Convocatòria

Social Research Call 2021 (SRC 2021)

Desembre 2020

Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

Social Research Call 2020  (SRC 2020)

Convocatòria

Social Research Call 2020 (SRC 2020)

Maig 2020

La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per a finançar projectes d’investigació d’excel·lència, innovadors i orientació social. 

Social Research Call 2019 (SRC 2019)

Convocatòria

Social Research Call 2019 (SRC 2019)

Maig 2019

L’Observatori Social de ”la Caixa” llança una nova convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

No hi ha cap resultat.