Publicador de continguts

Convocatòria

Social Research Call 2024 (SRC 2024)

-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

La presentació de propostes es durà a terme en dues fases.

Presentació de propostes: del 8 al 23 de gener de 2024


 

OBJECTIUS

 • Aquesta convocatòria busca donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

 • Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.

 

 AJUTS

 • Es preveuen finançar projectes de fins a 115.000€, cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 

A QUI VA DIRIGIT

La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Acreditar un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science, en els darrers 5 anys abans del tancament de la convocatòria. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

 • Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 23 de gener del 2022).

La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

 

CALENDARI


Sessió informativa:

Dimecres, 25 d'octubre. Pots veure la sessió informativa aquí:
 Fase 1 - Presentació de propostes (short proposals)

 • Obertura de la convocatòria: 8 de gener de 2024

 • Data límit de presentació: 23 de gener de 2024, a les 14 h CET

 • Avaluació de les propostes breus: febrer – març 2024


Fase 2 - Propostes pre-seleccionades (full proposals)

 • Obertura de la segona fase: març de 2024

 • Data límit de presentació: 24 d'abril de 2024, a les 14 h CET

 • Avaluació fase 2.1: maig de 2024

 • Avaluació fase 2.2 (entrevistes): 19-20 de juny de 2024

 • Notificació de la resolució: juliol de 2024

 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

 • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els seus mèrits i l’experiència a l’àmbit de la recerca i del tercer sector/sector públic (1 pàgina per cada).

 • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

CONTACTE

 • Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a:  [email protected]

DOCUMENTS GENERALS (només disponible en anglès)

 

Brochure


Rules for participation
 

Assessment of proposals
 

Les propostes hauran de presentar-se a través de la plataforma en línia habilitada per a això (http://grants.lacaixafoundation.org/). No s'acceptaran les sol·licituds que es rebin a través d'altres canals. 

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FASE 1 (només disponible en anglès)

 

Checklist for phase 1 submissions


Guidelines for the short proposal


Proposals selected for Phase 2
 

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FASE 2 (només disponible en anglès)

 

Checklist for phase 2 submissions
 

Guidelines for the full proposal
 

Manual Submission full proposal
 

Guidelines Research Expertise
 

Guidelines Social and Public Sector Expertise


Proposals selected for the interview