Article

Pot una intervenció psicològica a través d’internet promoure benestar en pacients amb fibromiàlgia?

Guadalupe Molinari, Carlos Suso-Ribera, Mónica Navarro Sánchez, Diana Castilla, Rosa María Baños, Cristina Botella i Azucena García-Palacios, CIBEROBN, Universitat Jaume I, Universitat de València
Projecte seleccionat en la Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials 2019

Les tecnologies de la informació i la comunicació poden ajudar a reduir les barreres d’accés a l’atenció psicològica en pacients amb malalties de dolor crònic. Els nostres resultats suggereixen que una intervenció psicològica a través d’internet té potencial per millorar l’estat d’ànim, incrementar els nivells d’activitat i reduir la interferència del dolor en un percentatge significatiu de persones que pateixen fibromiàlgia.
Punts clau
 • 1
     El 39% de les pacients amb fibromiàlgia van informar d’una millora moderada en el seu estat d’ànim, mentre que el 29% van declarar una millora lleu després de rebre la intervenció psicològica a través del telèfon mòbil.
 • 2
     El 4% de les pacients va informar d’una gran millora en la implicació en les seves activitats diàries, el 15% va indicar una millora moderada i, el 30%, una millora lleu.
 • 3
     La interferència del dolor en les relacions socials va minvar lleument per al 39% de les pacients, mentre que ho va fer moderadament per a l’11%.
 • 4
     Tot i que el 26% i el 24% de les pacients van assolir, respectivament, una millora moderada i lleu quant als nivells de dolor físic, el 29% va informar d’una deterioració moderada i, el 12%, d’una deterioració lleu.

Cadascuna de les pacients va ser avaluada dues vegades el dia mitjançant un qüestionari que rebien al telèfon mòbil. Això permetia conèixer els seus nivells de dolor, estat d’ànim, nivell d’activitat i interferència del dolor en el seu funcionament diari. A partir d’aquesta avaluació, les pacients rebien cada dia informació sobre un exercici psicològic que podien practicar des de casa quan en tinguessin necessitat. Aquest estudi aporta noves evidències que demostren preliminarment l’eficàcia d’una intervenció psicològica administrada per internet per promoure l’autocura en pacients amb dolor crònic.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Benestar i salut mental en una societat digitalitzada

Els canvis tecnològics també repercuteixen en la salut mental, sobretot en les noves generacions de natius digitals. Analitzarem alguns fenòmens, com les addiccions a les pantalles, l’impacte de les xarxes socials en l’autoimatge o els riscos del metavers, en aquest cicle de conferències coorganitzat amb la Fundació FAD Juventud.

Infodada

Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents, amb més risc de pobresa i exclusió social

El 79,3 % de les llars amb infants i molt baixa intensitat de treball estava el 2017 en risc de pobresa. Aquesta xifra supera la mitjana europea?

Ressenya

La desigualtat surt cara: lliçons sobre els costos i les conseqüències de la pobresa infantil a les societats avançades

Les lectures que aquí es ressenyen plantegen per què és important per a tothom, i no tan sols per als més vulnerables, aconseguir societats més igualitàries.

Article

L’impacte persistent de la crisi econòmica en la pobresa infantil

Malgrat la recuperació econòmica, l’any 2018 tres de cada deu infants vivien en situació de pobresa ancorada. La pobresa durant la infància té conseqüències al llarg de tota la vida. N’analitzem l’impacte.

Dossier

Família i benestar infantil

El sisè Dossier de l’Observatori Social de ”la Caixa” aporta elements de reflexió sobre la diversitat en els models de família al nostre país i com els diferents models poden condicionar el benestar dels infants.

També et pot interessar

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?

Article

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?


Ciència

Els nois consideren que són més hàbils que les noies en matèria de tecnologia i de comunicació digital, mentre que les noies pensen que estan més preparades en els aspectes ètics i de seguretat.

L’Espanya desertificada

Article

L’Espanya desertificada


Ciència

Un 17,5 % del territori rural està exposat simultàniament a altes taxes de despoblació i d'aridesa. Aquest estudi analitza com alguns factors de mitigació de la despoblació poden implicar efectes no desitjats, tant de tipus social com ambiental.

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?

Article

Desigualtats en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19: qui tenia la capacitat de resposta?


Ciència

Hi va haver desigualtat en la recerca sobre les desigualtats de la covid-19? Ho analitzem en aquest estudi comparatiu centrat en la producció i distribució d’investigacions i les col·laboracions entre països.