Publicador de continguts

Article

Els professionals empatitzen millor amb la gent gran després d’experimentar limitacions associades a l’envelliment

El vestit de simulació de l’envelliment com a mitjà per promoure l’actitud empàtica dels professionals sociosanitaris

Rosa M. Martínez Piédrola, Marta Pérez de Heredia Torres, Sergio Serrada Tejeda, Rebeca Montes Montes y Stefan Walter, Universitat Rey Juan Carlos, Madrid; Fernando Martínez Cuervo, Conselleria de Drets Socials i Benestar, Principat d’Astúries
Projecte seleccionat en la Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials 2019

Entre el professional cuidador i la persona cuidada és determinant que hi hagi una relació empàtica per garantir una assistència de qualitat, centrada en la persona i, per tant, amb un tracte més humanitzat. Els resultats suggereixen que una intervenció mitjançant un vestit de simulació de l’envelliment té el potencial per millorar els aspectes cognitius i emocionals de l’empatia en els professionals sanitaris que treballen amb persones grans als centres residencials.
Punts clau
 • 1
     L’empatia és una habilitat que comporta, entre altres aspectes, comprensió, respecte i escolta activa, que han de ser transmesos correctament mitjançant la comunicació verbal i no verbal. Té dimensions cognitives i emocionals.
 • 2
     Els participants que van experimentar el vestit de simulació de l’envelliment van millorar les habilitats empàtiques globals en el 14,5%.
 • 3
     Després de fer servir el vestit simulador, les habilitats cognitives empàtiques que tenen en compte la perspectiva de la persona gran van augmentar el 5%.
 • 4
     Els aspectes emocionals vinculats a l’empatia, relacionats amb la identificació de les emocions de la gent gran, van augmentar el 15% en els professionals que van fer servir el vestit de l’envelliment.
empati%E2%95%A0%C3%BCaHaciaLos+Mayores_1.png

Els participants del grup experimental van fer diverses activitats de la vida diària i van vivenciar, mitjançant l’ús dels dispositius del vestit, limitacions en la mobilitat funcional, com també en la percepció visual, tàctic i auditiva. Això els va permetre experimentar la deterioració i el procés d’envelliment de les persones grans. Els resultats després de la intervenció mostren que els professionals que van fer servir el vestit de simulació de l’envelliment van millorar les seves habilitats empàtiques.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Com millorar l’assistència domiciliària a la gent gran?

L’assistència domiciliària a gent gran ha de conciliar atencions sanitàries i altres de vinculades a serveis socials. Aquest estudi aporta dades positives sobre l’aplicació d’una eina per coordinar i optimitzar aquestes atencions.

Infodada

Edat mitjana a la qual les dones tenen el primer fill

De mitjana, les dones espanyoles tenen el primer fill a 31,1 anys. Supera aquesta edat la mitjana europea?

Infodada

Condicionants demogràfics

Sabies que el 19,6 % de la població d’Espanya superava els 65 anys el 2020? Descobreix si és gaire diferent de la resta d’Europa.

Article

L’envelliment al món rural: una oportunitat per canviar les relacions de gènere?

L’envelliment i la cura de la gent gran a les zones rurals planteja un repte i una oportunitat per al canvi: amb una població més vella i molt masculinitzada, els homes s’hauran d’implicar més en el paper de cuidadors, tradicionalment desenvolupat per dones.

També et pot interessar

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions


Inclusió social

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom


Inclusió social

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Violència en les relacions de parella entre adolescents

Article

Violència en les relacions de parella entre adolescents


Inclusió social

El 10,1% dels adolescents han estat víctimes de conductes de control en les relacions de parella.