Article

L’Espanya desertificada

Apunts sobre l’exposició de l’Espanya rural a la despoblació i al canvi climàtic

Sergio Villamayor-Tomas, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB); Gerard Pocull, Francesco Facchini i Cara Maeztu, ICTA-UAB; Esteve Corbera Elizalde, ICTA-UAB, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Projecte seleccionat en la Social Research Call 2019 (LCF/PR/SR19/52540011)

Les zones rurals d’Espanya estan experimentant transformacions ambientals i socials sense precedents, amb la despoblació i el canvi climàtic com a protagonistes més destacats. Un 17,5% del territori rural està exposat simultàniament a altes taxes de despoblació i d’aridesa. La literatura i els experts apunten a diversos factors de mitigació de la despoblació, com ara el desenvolupament de l’agroindústria i de les energies renovables, el turisme rural i ambiental, la immigració, la disponibilitat d’habitatge, l’oferta cultural i d’entreteniment, i la connectivitat amb les zones urbanes. No obstant això, alguns d’aquests últims poden ocasionar efectes no desitjats, tant de tipus social com ambiental. Així, per exemple, el desenvolupament agroindustrial comporta la concentració d’explotacions i de serveis agrícoles, fet que dificulta que els agricultors joves i els immigrants tinguin accés a la terra. D’una manera similar, la intensificació agropecuària pot contribuir a l’erosió dels sòls, a la sobreexplotació i a la contaminació dels recursos hídrics, la qual cosa es tradueix en un augment del risc d’aridesa i en una disminució de la resiliència del territori al canvi climàtic.
Punts clau
  • 1
       Un 29% del territori rural espanyol està exposat a altes taxes de despoblació, un 45% a problemes d’aridesa (i. e. canvi climàtic) i un 17,5% a tots dos fenòmens alhora.
  • 2
       Aquest 17,5% es redueix a un 11,5% en les zones rurals accessibles (amb una baixa densitat poblacional i uns usos de la terra majoritàriament agrícoles, però connectades amb centres urbans) i augmenta a un 23,3% en les zones rurals remotes (amb una baixa densitat poblacional, uns usos de la terra agrícoles i desconnectades de centres urbans).
  • 3
       Hi ha factors de mitigació de la despoblació –com ara la intensificació agrícola– que poden ser contraproduents des del punt de vista de la lluita contra el canvi climàtic.
espan%CC%83aDesertificadaCAT_1.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.

Infodada

El repte del canvi climàtic

Com ha evolucionat la temperatura mitjana de la Terra des de l’any 1880? 2014, 2015, 2016 i 2017 han estat els anys més càlids registrats.

Ressenya

Psicosociologia del canvi climàtic

El canvi climàtic és un problema molt complex, i les possibles solucions no es poden basar en el binomi de veritable o fals, sinó de millor o pitjor. Ressenyem dos llibres que parlen sobre com aquest debat deixa de ser una qüestió tècnica i racional per esdevenir una qüestió de valors i estils de vida.

Article

Canvi climàtic i drets humans

John Knox, relator especial de les Nacions Unides sobre drets humans i medi ambient, exposa com el canvi climàtic posa en perill el dret a la vida, a la salut, a l’aigua, als aliments, a l’habitatge, al desenvolupament i a l’autodeterminació.

També et pot interessar

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional


Ciència

Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?