Publicador de continguts

Article

L’Espanya desertificada

Apunts sobre l’exposició de l’Espanya rural a la despoblació i al canvi climàtic

Sergio Villamayor-Tomas, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB); Gerard Pocull, Francesco Facchini i Cara Maeztu, ICTA-UAB; Esteve Corbera Elizalde, ICTA-UAB, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Projecte seleccionat en la Social Research Call 2019 (LCF/PR/SR19/52540011)

Les zones rurals d’Espanya estan experimentant transformacions ambientals i socials sense precedents, amb la despoblació i el canvi climàtic com a protagonistes més destacats. Un 17,5% del territori rural està exposat simultàniament a altes taxes de despoblació i d’aridesa. La literatura i els experts apunten a diversos factors de mitigació de la despoblació, com ara el desenvolupament de l’agroindústria i de les energies renovables, el turisme rural i ambiental, la immigració, la disponibilitat d’habitatge, l’oferta cultural i d’entreteniment, i la connectivitat amb les zones urbanes. No obstant això, alguns d’aquests últims poden ocasionar efectes no desitjats, tant de tipus social com ambiental. Així, per exemple, el desenvolupament agroindustrial comporta la concentració d’explotacions i de serveis agrícoles, fet que dificulta que els agricultors joves i els immigrants tinguin accés a la terra. D’una manera similar, la intensificació agropecuària pot contribuir a l’erosió dels sòls, a la sobreexplotació i a la contaminació dels recursos hídrics, la qual cosa es tradueix en un augment del risc d’aridesa i en una disminució de la resiliència del territori al canvi climàtic.
Punts clau
  • 1
       Un 29% del territori rural espanyol està exposat a altes taxes de despoblació, un 45% a problemes d’aridesa (i. e. canvi climàtic) i un 17,5% a tots dos fenòmens alhora.
  • 2
       Aquest 17,5% es redueix a un 11,5% en les zones rurals accessibles (amb una baixa densitat poblacional i uns usos de la terra majoritàriament agrícoles, però connectades amb centres urbans) i augmenta a un 23,3% en les zones rurals remotes (amb una baixa densitat poblacional, uns usos de la terra agrícoles i desconnectades de centres urbans).
  • 3
       Hi ha factors de mitigació de la despoblació –com ara la intensificació agrícola– que poden ser contraproduents des del punt de vista de la lluita contra el canvi climàtic.
espan%CC%83aDesertificadaCAT_1.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Desigualtat en emissions de carboni a Espanya segons la renda i l’edat

Article

Actituds canvi climàtic i edat

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Article

Èxode urbà des de la pandèmia

La pandèmia va provocar un desplaçament cap a municipis menys poblats. S'ha mantingut la tendència a l'èxode urbà?

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.

També et pot interessar

Ús xarxes socials benestar adolescents

Article

Ús xarxes socials benestar adolescents


Ciència

Vuit de cada deu adolescents consumeixen continguts a les xarxes socials cada dia.

Actituds canvi climàtic i edat

Article

Actituds canvi climàtic i edat


Ciència

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Trucades per suïcidi al 112?

Article

Trucades per suïcidi al 112?


Ciència

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.