Publicador de continguts

Bones pràctiques

L’efecte dels programes de jubilació anticipada sobre l’ocupació juvenil

Des dels anys setanta, l’edat efectiva de jubilació s’ha avançat respecte a l’edat prevista a la normativa, però els darrers anys molts països de l’OCDE han frenat aquesta tendència. Contràriament al que es desprèn d’una concepció força generalitzada, endarrerir la sortida del mercat laboral no fa baixar l’ocupació juvenil, sinó que podria impulsar-la.

Dades bàsiques

  • Àmbit geogràfic: països de l’OCDE.
  • Font: BÖHEIM, R. i T. NICE, (2019): «The effect of early retirement schemes on youth employment», IZA World of Labor.

1. Context

L’increment de l’esperança de vida i la reduïda natalitat posen en risc la sostenibilitat a llarg termini dels actuals sistemes de pensions. Molts països han optat per endarrerir l’edat de jubilació obligatòria per augmentar així les cotitzacions a la seguretat social i fer que baixi, al mateix temps, el nombre de pensionistes. No obstant això, hi ha un discurs que alerta sobre l’augment de la desocupació que aquesta mesura podria comportar per a les generacions més joves.
 

2. Debat

Böheim i Nice (2019) defensen que l’argument que la jubilació anticipada incrementa l’ocupació juvenil es fonamenta en dues premisses falses. En primer lloc, no hi ha motius per considerar que el nombre de llocs de treball sigui limitat; al contrari, comprovem que, a mesura que les economies esdevenen més complexes i especialitzades, es tendeix a la creació de noves ocupacions. La prolongació de la vida laboral, d’aquesta manera, sembla que repercuteix positivament en tots els grups d’edat i que estimula la generació de nous llocs de treball. La segona premissa que Böheim i Nice qüestionen és que els treballadors de més edat són fàcilment substituïbles per persones més joves, la qual cosa contradiu també les evidències sobre aquest aspecte.

L’examen dels efectes que les recents reformes dels sistemes de pensions han tingut en l’edat efectiva de jubilació i l’ocupació juvenil ofereixen més llum a aquest respecte. Els resultats d’aquests canvis posen de manifest que les taxes d’ocupació de les persones més grans es correlacionen positivament amb les taxes d’ocupació juvenil, encara que se’n desconeixen les causes.

Segons les dades disponibles, la jubilació anticipada no té l’efecte d’augmentar l’ocupació juvenil, però en canvi sí que sembla que incideix negativament sobre el creixement econòmic. En aquest sentit, exigirà a les generacions més joves que s’esforcin més per mantenir el nivell de les pensions, tant si és assumint una càrrega impositiva més gran com contractant plans de pensions privats complementaris.

3. Conclusions

La jubilació anticipada implica més costos laborals i pot disminuir la demanda de mà d’obra de qualsevol edat. Són molts els països de l’OCDE que revisen els seus sistemes de cotitzacions i prestacions socials per incentivar la permanència de les persones grans en el mercat laboral. Aquesta mena de mesures no sembla que impliquin riscos d’augmentar la desocupació entre els joves, sinó més aviat al contrari: impulsarien l’ocupació en aquest grup d’edat. Per contra, l’envelliment de la població laboral podria minvar la capacitat d’innovació de les empreses (Böheim i Nice, 2019).

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

El teletreball després de la pandèmia

La implicació dels homes en les tasques de la llar augmenta quan teletreballen?

Article

Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic

El 11,2% de la població presenta una probabilitat elevada de patir una situació d'assetjament en el seu lloc de treball i poden desenvolupar un trastorn d'ansietat generalitzada. Com detectar possibles casos d'assetjament psicològic?

Article

Com són les condicions laborals i de vida dels artistes i els professionals de la cultura?

Es pot viure de l’art? Segons aquest estudi, més de la meitat dels professionals perceben dificultats a l’hora de viure de la seva feina i el 60% declaren que guanyen menys de 1.500 euros. El col·lectiu més vulnerable són els artistes joves.

Infodada

Beneficis socials per programes

Un 23,1 % del PIB d’Espanya es destina a programes d’atenció a la gent gran, salut, atur, discapacitat, família, exclusió social i habitatge.

Infodada

Feminització de les tasques de cura

El 10 % de les dones d’Espanya fan tasques de cures, percentatge que supera de lluny el 5 % dels homes cuidadors.

També et pot interessar

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions

Article

Invertim o apostem? Relació entre l’addicció al joc i les inversions


Inclusió social

Quina relació hi ha entre l’addicció al joc, les apostes en videojocs i les inversions en actius financers?

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom

Article

L’afectació de la pandèmia sobre el benestar personal i els ingressos no va ser igual per a tothom


Inclusió social

La pandèmia va afectar igual a tothom? Des d’un punt de vista financer, va tenir més impacte en les persones amb nivells d’estudis i d’ingressos més baixos.

Violència en les relacions de parella entre adolescents

Article

Violència en les relacions de parella entre adolescents


Inclusió social

El 10,1% dels adolescents han estat víctimes de conductes de control en les relacions de parella.