Publicador de continguts

Article

Els joves amb necessitats específiques de suport educatiu pateixen el doble de ciberassetjament

Àngels Esteller-Cano, Albert Flexas, Eva Aguilar-Mediavilla y Daniel Adrover-Roig, Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), Universitat de les Illes Balears

Els progressos tecnològics i el domini creixent de l’entorn virtual per part de la població (a causa d’una accessibilitat més gran, la popularitat de les xarxes socials, la introducció d’espais virtuals en l’àmbit educatiu...) han provocat un augment notable del ciberassetjament els darrers anys. Aquest estudi mostra que gairebé la meitat dels joves espanyols ha sofert alguna agressió per mitjans cibernètics (com ara les xarxes socials, el correu electrònic o missatges de text) i que un de cada deu pateix ciberassetjament. Les víctimes de ciberassetjament pateixen una pèrdua de qualitat de vida: manifesten més símptomes de depressió, ansietat i estrès, i menys satisfacció vital. Els adolescents amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) tenen el doble de risc de ser víctimes del ciberassetjament i, a més a més, mostren resultats més dolents en els indicadors de benestar psicosocial. S’han identificat dues estratègies per afrontar aquestes situacions que podrien reduir l’impacte negatiu del ciberassetjament en les víctimes: la recerca de suport social i la capacitat de resoldre els problemes.
Punts clau
 • 1
     Gairebé la meitat dels joves espanyols enquestats entre 12 i 17 anys ha sofert alguna mena de ciberagressió en els dos darrers mesos, mentre que el 9,5%, a més, ha sofert ciberassetjament.
 • 2
     Quatre de cada cinc víctimes no són conscients que pateixen ciberassetjament.
 • 3
     Els joves que han estat objecte d’alguna mena de conducta agressiva per mitjans cibernètics manifesten més simptomatologia associada a la depressió, l’ansietat i l’estrès, com també una satisfacció més baixa amb la vida.
 • 4
     Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu mostren una vulnerabilitat especial a patir ciberassetjament. Concretament, un jove té el doble de probabilitats de ser ciberassetjat si presenta alguna NESE. D’altra banda, les víctimes amb NESE sofreixen més malestar emocional que no pas les víctimes sense NESE.
 • 5
     Les estratègies que podrien fer minvar l’impacte associat al ciberassetjament (depressió, ansietat, estrès i satisfacció més baixa amb la vida) són la recerca de suport social i la capacitat de resoldre els problemes.
jvenesconnecesidadesespecCAT_0.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Democràcia i intel·ligència artificial

En aquest cicle de conferències s’intentarà donar resposta als grans interrogants que planteja la intel·ligència artificial.

Article

Què necessiten els joves

El jovent identifica com a factors clau la salut mental, la situació econòmica i les relacions socials.

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?

També et pot interessar

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional


Ciència

Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?