Publicador de continguts

Convocatòria

Social Research Call 2019 (SRC 2019)

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” llança una nova convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat.


Primera fase: 15 maig – 13 juny 2019

Segona fase: 25 setembre – 16 octubre 2019


Consulteu la resolució final de la convocatòria així com tota la documentació relacionada aquí.

 

OBJECTIUS:

 • L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials que Espanya ha d’afrontar ara i en el futur.

 

AJUTS:

 • Es preveu finançar projectes de 100.000 euros cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 

 

QUI S'HI POT PRESENTAR:

La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Investigadors emergents: els candidats que hagin obtingut el títol de doctorat entre dos i set anys abans de la data límit de la convocatòria (és a dir, entre el 13 de juny del 2012 i el 13 de juny del 2017) han d’haver publicat un mínim de tres articles científics en els cinc anys anteriors abans del tancament de la convocatòria.

 • Investigadors consolidats: els candidats que hagin obtingut el títol de doctorat amb una anterioritat de set anys o més respecte a la data límit de la convocatòria (és a dir, abans del 13 de juny del 2012) han d’haver publicat un mínim de cinc articles científics en els cinc anys anteriors abans del tancament de la convocatòria.

La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya.

 

 DATES CLAU

Propostes breus

 • Obertura de la convocatòria: el 15 de maig del 2019

 • Data límit de presentació: el 13 de juny del 2019, a les 17.00 hores

 • Preselecció: del juliol al setembre del 2019


Propostes completes

 • Obertura de la convocatòria: setembre del 2019 

 • Data límit de presentació: el 16 d’octubre del 2019, a les 17.00 hores

 • Preselecció: de l’octubre al novembre del 2019

 • Comitè de selecció presencial a Barcelona: 28 i 29 de novembre del 2019

 • Notificació de la resolució: desembre del 2019

 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

 • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els mèrits i l’experiència que demostrin la seva competència per dur a terme la recerca proposada.

 • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

 CONTACTE

 • Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a:  [email protected]RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA (només disponible en anglès):​​​​​

Funded projects


List of evaluators 
 

DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA (només disponible en anglès):

Rules for participation
 

Assessment of proposalsDOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA PRIMERA FASE (només disponible en anglès):

Short proposal guidelines
 

Short proposal template
 

Host institution letter of commitment
 

Resultados de la primera fase 
 

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGONA FASE (només disponible en anglès):

Full proposal guidelines
 

Full proposal template
 

Capabilities guidelines
 

Capabilities template