Publicador de continguts

Convocatòria

Social Research Call 2020 (SRC 2020)

-

Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat.

La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:
 

CONVOCATÒRIA TANCADA
 

 • Primera fase: del 27 d'abril a l'1 de juny de 2020
 • Segona fase: juliol - setembre de 2020


 

OBJECTIUS

 • L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

 • Els projectes han d’estar fonamentats en l’anàlisi de dades a través de metodologies quantitatives i han de fer referència a Espanya i/o Portugal (o sinó, replicable a aquests).

 

 AJUTS

 • Es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 € cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 

A QUI VA DIRIGIT

La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Els candidats han de tenir un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

 • Els sol·licitants hauran de tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 20 de maig de 2018).

La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

 

DATES CLAU


PROPOSTES BREUS

Obertura de la convocatòria (primera fase)
27 d'abril de 2020

Data límit de presentació
1 de juny de 2020, a les 14 h CET

Preselecció
del juny al juliol de 2020

 
PROPOSTES COMPLETES

Obertura de la segona fase
juliol de 2020

Data límit de presentació
15 setembre de 2020, a les 14 h CET

Preselecció
de setembre a octubre de 2020

Comitè de selecció presencial a Barcelona
19 i 20 de novembre de 2020

Notificació de la resolució
30 de novembre de 2020

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

 • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els mèrits i l’experiència que demostrin la seva competència per dur a terme la recerca proposada.

 • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

 

 CONTACTE

 • Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a:  [email protected]


RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA (només disponible en anglès)


Funded projects


List of evaluators


DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA (només disponible en anglès)

 

Social Research Call at a Glance


Rules for participation
 

Assessment of proposalsDOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA PRIMERA FASE (només disponible en anglès)
 

Guidelines for the short proposal

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGONA FASE (només disponible en anglès)Guidelines for the full proposal


Expertise guidelines and templateDOCUMENTACIÓ D'INTERÉS (només disponible en anglès)

 

List of projects selected for Full Proposal stage


List of projects selected for the on-line interview