Resum executiu i conclusions

Secció

Resum executiu i conclusions


Inclusió social

L’accés a un habitatge digne continua sent difícil per als grups socials més vulnerables, com ara els joves o les famílies treballadores amb rendes baixes. A Espanya, un de cada cinc ciutadans gasta en habitatge més del 30 % de la seva renda disponible.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social

Anàlisi de la situació a Espanya, amb indicadors sobre el cost d’accés al lloguer i la compra d’habitatge, les condicions dels habitatges i la capacitat de satisfer les necessitats energètiques.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social

El cost del lloguer i els endarreriments en els pagaments de la hipoteca són més grans a Espanya que a la majoria de països europeus. Altres indicadors, com el de la sobreocupació, mostren un comportament millor respecte d’Europa.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Inclusió social

Durant la crisi van disminuir els ajuts a l’habitatge, i l’efecte reductor de la pobresa d’aquests ajuts és molt inferior al dels països europeus. Paral·lelament, l’habitatge protegit va assolir mínims històrics l’any 2017.

Apèndix metodològic

Secció

Apèndix metodològic


Inclusió social

Vols saber com hem calculat aquests indicadors? Consulta l’Apèndix metodològic.