Publicador de continguts

Resum executiu - Necessitats socials: educació

Secció

Resum executiu - Necessitats socials: educació


Educació
El benestar de la població està molt relacionat amb les possibilitats d’accés a l’educació. El sistema educatiu espanyol es caracteritza per tenir nivells alts d’accés en les primeres edats.
La situació a Espanya - Necessitats socials: educació

Secció

La situació a Espanya - Necessitats socials: educació


Educació
Actualment, el 60 % de la població espanyola d’entre 25 i 64 anys té estudis mitjans (batxillerat o formació professional o semblant). Tot i això, l’abandó escolar continua sent preocupant al país.
La situació a Europa - Necessitats socials: educació

Secció

La situació a Europa - Necessitats socials: educació


Educació
El nivell de segregació per origen social als centres educatius espanyols és alt en el context europeu. Altres indicadors, com l’índex d’abandó escolar i el domini d’algun idioma estranger, també ens situen en nivells pitjors que la mitjana europea.
Polítiques públiques - Necessitats socials: educació

Secció

Polítiques públiques - Necessitats socials: educació


Educació
Espanya és un dels països de la Unió Europea que gasta menys en educació. La bretxa més gran en inversió de recursos per estudiant es produeix en l’àmbit universitari.