Resum executiu i conclusions

Secció

Resum executiu i conclusions


Educació

El benestar de la població està molt relacionat amb les possibilitats d’accés a l’educació. El sistema educatiu espanyol es caracteritza per tenir nivells alts d’accés en les primeres edats.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Educació

Actualment, el 60 % de la població espanyola d’entre 25 i 64 anys té estudis mitjans (batxillerat o formació professional o semblant). Tot i això, l’abandó escolar continua sent preocupant al país.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Educació

El nivell de segregació per origen social als centres educatius espanyols és alt en el context europeu. Altres indicadors, com l’índex d’abandó escolar i el domini d’algun idioma estranger, també ens situen en nivells pitjors que la mitjana europea.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Educació

Espanya és un dels països de la Unió Europea que gasta menys en educació. La bretxa més gran en inversió de recursos per estudiant es produeix en l’àmbit universitari.