Informe

Educació

Educació

Tenim una educació de qualitat? Analitzem en aquest informe tres dimensions fonamentals: accés a un nivell educatiu suficient, obtenció de coneixements adequats que contribueixin al desenvolupament econòmic i social i grau inclusiu del sistema educatiu.

Secció

Resum executiu i conclusions

Educació

El benestar de la població està molt relacionat amb les possibilitats d’accés a l’educació. El sistema educatiu espanyol es caracteritza per tenir nivells alts d’accés en les primeres edats.

Resum executiu i conclusions

Secció

La situació a Espanya

Educació

Actualment, el 60 % de la població espanyola d’entre 25 i 64 anys té estudis mitjans (batxillerat o formació professional o semblant). Tot i això, l’abandó escolar continua sent preocupant al país.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Europa

Educació

El nivell de segregació per origen social als centres educatius espanyols és alt en el context europeu. Altres indicadors, com l’índex d’abandó escolar i el domini d’algun idioma estranger, també ens situen en nivells pitjors que la mitjana europea.

La situació a Europa

Secció

Polítiques públiques

Educació

Espanya és un dels països de la Unió Europea que gasta menys en educació. La bretxa més gran en inversió de recursos per estudiant es produeix en l’àmbit universitari.

Polítiques públiques