Resum executiu i conclusions

Secció

Resum executiu i conclusions


Inclusió social

Les condicions materials de vida han empitjorat des de l’any 2004 i el curt període de recuperació econòmica amb prou feines ha produït una millora. La comparativa situa Espanya entre els països a la cua de la UE i les polítiques públiques no han compensat els efectes de la crisi sobre llars i persones.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social

Una anàlisi de la situació econòmica de les llars espanyoles, a través d’indicadors sobre fonts d’ingressos, equilibri financer i risc de pobresa. Des de la vulnerabilitat econòmica fins a la privació material, passant pel sobreendeutament, aquesta radiografia exposa els problemes que hi ha.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social

Gràcies als resultats de l’Enquesta Europea de Renda i Condicions de Vida, que permeten comparar tots els països de la UE, sabem que Espanya ocupa, respecte dels indicadors de condicions materials de vida, un lloc sensiblement inferior al que ocupa en la comparativa per PIB.

Polítiques Públiques

Secció

Polítiques Públiques


Inclusió social

Anàlisi d’indicadors sobre la despesa en polítiques de lluita contra la pobresa, l’adequació de les prestacions i la reducció de la pobresa per les prestacions monetàries. La informació sobre els efectes d’aquestes polítiques és limitada, i poc homogènia entre països, però aporta conclusions molt valuoses.

Apèndix metodològic

Secció

Apèndix metodològic


Inclusió social

Vols saber com hem calculat aquests indicadors? Consulta l’Apèndix metodològic.