Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Sergi Trias-Llimós, Centre d'Estudis Demogràfics (CERCA/UAB)
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre tecnologia i societat (FS21-1B)

A Espanya persisteixen les desigualtats socioeconòmiques en matèria de salut. Això és degut, en part, a la interacció de múltiples variables, com ara l’educació i el gènere. La pandèmia de covid-19 va intensificar l’impacte potencial de dos factors clau en les desigualtats en salut: l’alfabetització sanitària i la bretxa digital socioeconòmica. Aquest article explora aquests factors en el marc de la relació entre l’educació i l’estat de salut individual autodeclarat en una mostra representativa de la població espanyola de 50 a 79 anys. Els principals resultats suggereixen que les dones declaren tenir una salut més deficient que els homes, i que els grups amb un nivell d’estudis baix declaren tenir una salut més deficient que aquells amb un nivell educatiu alt. L’ús d’internet i uns nivells d’alfabetització sanitària «adequats» es relacionen amb un millor estat de salut en els grups amb un nivell educatiu baix.
Punts clau
 • 1
     A Espanya, els grups amb un nivell d’estudis alt solen declarar una millor salut (el 66% de les dones i el 75% dels homes declaren tenir una bona salut) que aquells amb un nivell d’estudis baix (el 50% de les dones i el 62% dels homes declaren tenir una bona salut).
 • 2
     L’alfabetització sanitària fa referència a la capacitat de les persones per satisfer i comprendre complexes demandes orientades a fomentar i mantenir la salut. Es relaciona positivament amb els resultats sanitaris en les dones, però no en els homes.
 • 3
     El grup que va declarar tenir un estat de salut més deficient va ser el de les dones amb un nivell educatiu baix i uns nivells d’alfabetització sanitària «inadequats» (47%).
 • 4
     Es va constatar una relació positiva entre l’ús d’internet i una bona salut, tant en els homes com en les dones, però sembla que aquesta relació és més significativa en els grups amb un nivell educatiu baix.
 • 5
     L’ús d’internet i l’alfabetització sanitària es relacionen amb diferències educatives en matèria de salut. Millorar l’alfabetització sanitària de la població, educar tots els grups socials i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir les desigualtats en matèria de salut.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Cicle de conferències en CaixaForum Sevilla: "Societat pantalla"

Identitat digital, el poder dels algoritmes, la construcció social des de darrere de la pantalla… Reflexionem sobre la revolució digital i el gran impacte que té en les nostres vides.

Activitat

Cicle de conferències: Societat pantalla

Identitat digital, el poder dels algoritmes, la construcció social des de darrere de la pantalla… Reflexionem sobre la revolució digital i el gran impacte que té en les nostres vides.

Informe

La fractura entre analògics i digitals

La revolució tecnològica no ha arribat a tota la població de manera uniforme. Això condueix a l’aparició de bretxes tecnològiques tant entre països com entre col·lectius.

Infodada

Dependència per a l’atenció personal

Quantes persones més grans de 65 anys tenen dificultats per fer alguna de les activitats bàsiques de la vida diària? Al nostre país, el 33% de les persones més grans de 65 anys tenen problemes per rentar-se sols.

Infodada

Inversió pública en les persones grans

Quin percentatge de la despesa pública es destina a les persones grans? La tendència als països europeus ha estat augmentar el pes dels recursos destinats a aquest col·lectiu.

També et pot interessar

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?

Article

Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere?


Ciència

Els nois consideren que són més hàbils que les noies en matèria de tecnologia i de comunicació digital, mentre que les noies pensen que estan més preparades en els aspectes ètics i de seguretat.

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia


Inclusió social

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya


Inclusió social

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.