Article

L’evolució de la ciència i la tecnologia a Espanya i Portugal

Luis Sanz Menéndez, Institut de Polítiques i Béns Públics, CSIC, Madrid, Espanya; Tiago Santos Pereira, Centre d’Estudis Socials (CES) de la Universitat de Coïmbra, Portugal

La recerca i la innovació a Espanya i Portugal han evolucionat seguint camins paral·lels, però amb alguns trets distintius. Després de deixar enrere sengles dictadures, tots dos països es van adherir a la Comunitat Econòmica Europea al mateix temps. Van desenvolupar una trajectòria de convergència econòmica i de recerca amb la resta d’Europa, però van patir diversos revessos arran de la crisi financera del 2008. Si bé les inversions en recerca i desenvolupament (R+D) han millorat en les darreres dècades, encara es mantenen molt per sota de les dels països capdavanters i dels objectius de la Unió Europea, consistents a destinar a l’R+D el 3% del producte interior brut en inversió total i el 2% del producte interior brut en inversió empresarial. La composició tecnològica de l’estructura econòmica de tots dos països, així com el baix nombre de llocs de treball vinculats a la recerca en el sector privat, dificulten augmentar la inversió. A més de les inversions relatives al sector privat, tant Espanya com Portugal han de parar més atenció a l’impacte científic, tecnològic i social de la recerca i la innovació.
Punts clau
 • 1
     Després d’ingressar a la Comunitat Econòmica Europea, Espanya i Portugal han seguit un procés de convergència econòmica i científica similar.
 • 2
     Tots dos països van viure un període de creixement sostingut en intensitat d’R+D, però la inversió en R+D es va estancar arran de la Gran Recessió del 2008 i només s’ha reactivat recentment.
 • 3
     El 2019, Espanya i Portugal van destinar l’1,25% i l’1,40% del producte interior brut a l’R+D, respectivament, molt per sota de l’objectiu del 3% marcat per la Unió Europea.
 • 4
     La inversió en R+D del sector empresarial també és molt inferior a l’objectiu del 2% del producte interior brut: a Espanya és del 0,70% i a Portugal del 0,73%.
 • 5
     L’ocupació relacionada amb la recerca i l’impacte científic, tecnològic i social han millorat en tots dos països.
EstadoCienciaEspa%C3%B1ayPortugalCAT_1.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Bones pràctiques

Els instruments de participació ciutadana en el marc de la innovació tecnològica

Què opina la societat sobre els possibles impactes de la ciència i la tecnologia? Cal establir mecanismes de participació ciutadana per generar confiança i detectar punts de millora.

Infodada

Despesa en R+D per sectors

El 2019, el percentatge de pressupost públic total destinat a R+D va ser d’un 1,24 % a Espanya i un 0,82 % a Portugal, tots dos per sota de la mitjana de l’EU-27.

Infodada

Empreses innovadores i cooperació empresarial en activitats d'R+D

A Espanya i Portugal, la proporció d’empreses innovadores, com també el grau en què col·laboren amb altres empreses i organitzacions, és inferior a la mitjana de l’EU-27.

Infodada

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal se situa per sobre de la mitjana de l’EU‑27 en totes les branques de coneixement considerades, a Espanya, la participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana europea a les branques d’art, humanitats i ciències socials.

També et pot interessar

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?

Article

El jovent espanyol i el portuguès fa servir el mòbil diferent?


Ciència

Els joves de tots dos països fan servir el mòbil d’una manera semblant; no obstant això, hi ha unes lleugeres diferències.

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys

Article

Incidència de l’ús d’internet i de l’educació en les desigualtats en salut. Estudi de la població espanyola de 50 a 79 anys


Ciència

Pot Internet ajudar-nos a mantenir una bona salut? Segons aquest estudi, millorar l'alfabetització sanitària de la població i proporcionar-los accés a internet podria contribuir a reduir desigualtats en salut.

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional

Article

Estils d’aferrament: els vincles afectius condicionen l’ús del mòbil entre els joves i la seva satisfacció relacional


Ciència

Els joves que han establert vincles afectius i emocionals segurs utilitzen el mòbil majoritàriament per a comunicar-se i socialitzar. Què passa amb els joves que el fan servir per evadir-se?