Publicador de continguts

Article

L’evolució de la ciència i la tecnologia a Espanya i Portugal

Luis Sanz Menéndez, Institut de Polítiques i Béns Públics, CSIC, Madrid, Espanya; Tiago Santos Pereira, Centre d’Estudis Socials (CES) de la Universitat de Coïmbra, Portugal

La recerca i la innovació a Espanya i Portugal han evolucionat seguint camins paral·lels, però amb alguns trets distintius. Després de deixar enrere sengles dictadures, tots dos països es van adherir a la Comunitat Econòmica Europea al mateix temps. Van desenvolupar una trajectòria de convergència econòmica i de recerca amb la resta d’Europa, però van patir diversos revessos arran de la crisi financera del 2008. Si bé les inversions en recerca i desenvolupament (R+D) han millorat en les darreres dècades, encara es mantenen molt per sota de les dels països capdavanters i dels objectius de la Unió Europea, consistents a destinar a l’R+D el 3% del producte interior brut en inversió total i el 2% del producte interior brut en inversió empresarial. La composició tecnològica de l’estructura econòmica de tots dos països, així com el baix nombre de llocs de treball vinculats a la recerca en el sector privat, dificulten augmentar la inversió. A més de les inversions relatives al sector privat, tant Espanya com Portugal han de parar més atenció a l’impacte científic, tecnològic i social de la recerca i la innovació.
Punts clau
 • 1
     Després d’ingressar a la Comunitat Econòmica Europea, Espanya i Portugal han seguit un procés de convergència econòmica i científica similar.
 • 2
     Tots dos països van viure un període de creixement sostingut en intensitat d’R+D, però la inversió en R+D es va estancar arran de la Gran Recessió del 2008 i només s’ha reactivat recentment.
 • 3
     El 2019, Espanya i Portugal van destinar l’1,25% i l’1,40% del producte interior brut a l’R+D, respectivament, molt per sota de l’objectiu del 3% marcat per la Unió Europea.
 • 4
     La inversió en R+D del sector empresarial també és molt inferior a l’objectiu del 2% del producte interior brut: a Espanya és del 0,70% i a Portugal del 0,73%.
 • 5
     L’ocupació relacionada amb la recerca i l’impacte científic, tecnològic i social han millorat en tots dos països.
EstadoCienciaEspa%C3%B1ayPortugalCAT_1.png

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Bones pràctiques

Els instruments de participació ciutadana en el marc de la innovació tecnològica

Què opina la societat sobre els possibles impactes de la ciència i la tecnologia? Cal establir mecanismes de participació ciutadana per generar confiança i detectar punts de millora.

Infodada

Despesa en R+D per sectors

El 2019, el percentatge de pressupost públic total destinat a R+D va ser d’un 1,24 % a Espanya i un 0,82 % a Portugal, tots dos per sota de la mitjana de l’EU-27.

Infodada

Empreses innovadores i cooperació empresarial en activitats d'R+D

A Espanya i Portugal, la proporció d’empreses innovadores, com també el grau en què col·laboren amb altres empreses i organitzacions, és inferior a la mitjana de l’EU-27.

També et pot interessar

Ús xarxes socials benestar adolescents

Article

Ús xarxes socials benestar adolescents


Ciència

Vuit de cada deu adolescents consumeixen continguts a les xarxes socials cada dia.

Actituds canvi climàtic i edat

Article

Actituds canvi climàtic i edat


Ciència

Els joves acostumen a donar més importància al canvi climàtic que a la situació econòmica.

Trucades per suïcidi al 112?

Article

Trucades per suïcidi al 112?


Ciència

Segons un estudi fet a València, les trucades per suïcidi al 112 van incrementar durant el període 2017-2022.