Desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya i Europa

Desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya i Europa

Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

Gabriela Sicilia, ULL
Gustavo A. Marrero, ULL
Juan C. Palomino, Universitat d’Oxford

La desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu mesura la importància que els factors aliens a la responsabilitat de l’alumne (gènere, procedència, estatus econòmic i cultural dels pares, etc.) tenen en les diferències de rendiment acadèmic. Aquest estudi estima, a partir de les dades més recents del programa PISA, que els factors aliens a l’alumne expliquen un 32% de les diferències en el rendiment acadèmic a la UE-27, i que aquests efectes es canalitzen a través de la repetició de cursos previs, la motivació de l’alumne i els seus hàbits lectors i les habilitats de lectura.
Punts clau
 • 1
     Espanya, juntament amb els països nòrdics, presenta una desigualtat d’oportunitats educatives més baixa (al voltant del 20%), mentre que els països centreeuropeus presenten una desigualtat més elevada (entre un 38 i un 45%).
 • 2
     No existeix una associació entre desigualtat educativa i rendiment educatiu. Els països nòrdics i els anglosaxons, amb una desigualtat d’oportunitats educatives reduïda, també són països amb un alt rendiment acadèmic, a diferència dels mediterranis.
 • 3
     Les diferències en l’entorn cultural de la llar són el factor que més contribueix a la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Europa: al voltant del 40% de mitjana a la UE-27. Les característiques escolars són rellevants en països centreeuropeus, Itàlia, Grècia i el Regne Unit (entre el 20 i el 40%).
 • 4
     La repetició de curs, la motivació (expectatives educatives i ocupacionals), les habilitats lectores i el plaer per la lectura transmeten entre l’11 i el 30% d’aquesta desigualtat.
 • 5
     Es constata una heterogeneïtat moderada pel que fa a la desigualtat d’oportunitats educatives entre les regions espanyoles (oscil·la entre el 16 i el 27%). A totes les regions, l’entorn cultural de la llar és l’aspecte que més contribueix a aquesta desigualtat.
 • 6
     A les regions espanyoles, el principal canal a través del qual operen les circumstàncies socioeconòmiques i culturals és la repetició de curs, excepte a Catalunya, Andalusia i les Balears, on el factor més important són les expectatives educatives de l’alumne.
De mitjana, la repetició de curs canalitza gairebé el 50% de la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a les regions espanyoles
De mitjana, la repetició de curs canalitza gairebé el 50% de la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a les regions espanyoles

Contribució dels canals potencials a la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya.

Classificació

Autors

Gabriela Sicilia , ULL
Gustavo A. Marrero , ULL
Juan C. Palomino , Universitat d’Oxford

Etiquetes

Temàtiques

Contingut de la col·lecció

Aquest estudi forma part de la col·lecció «Desigualtat i pacte social».

Continguts relacionats

Activitat

Cicle de conferències a CaixaForum Macaya: “Ecosistemes d’aprenentatge: innovació i col·laboració educativa”

Què és la formació dual? Com es pot assolir una educació inclusiva de debò? Què hem d’entendre per plataforma d’aprenentatge? Juntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UPC) organitzem aquest cicle de conferències per tractar els nous ecosistemes de l’educació.

Article

La Formació Professional a Catalunya: rendiment acadèmic, modalitat dual i gènere

Mentre que les dones continuen apostant per graus més socials, aquest informe indica que les ocupacions més necessàries el 2030 seran les vinculades a l’economia digital

Article

És possible ensenyar competències de ciutadania inclusiva en unes universitats més socials?

Com es pot fomentar l’empatia i l’ètica per promoure una ciutadania més inclusiva? Aquest experiment s’ha dut a terme en l’àmbit universitari i te n’expliquem els resultats.

Infodada

Percentatge de persones que, el 2017, opinaven que el nivell educatiu més alt que havien aconseguit era...

El 58 % de la població espanyola opina que ha superat el nivell d’estudis del pare i el 64 % pensa que ha superat el nivell educatiu de la mare.

Article

Educació compensatòria a primària: una mesura útil per als alumnes immigrants?

Funcionen els programes d’educació compensatòria adreçats a estudiants de col·lectius desfavorits? Aquest estudi mostra que només aconsegueixen beneficiar alumnes immigrants si tenen una proporció en el grup escolar que no supera el 50 %.

També et pot interessar

Infodada

Porcentatge de població amb educació bàsica i superior

Porcentatge de població amb educació bàsica i superior

Educació

El nivell d’estudis a Espanya mostra més polarització que a la resta de la Unió Europea. Aquest indicador ofereix les dades que ho proven.

Article

L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials

L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials

Educació

Quins factors augmenten la probabilitat d’abandonar els estudis? Les notes baixes no són l’únic indicador d’un abandonament educatiu prematur.

Article

Sobreeducats i descontents? Avaluació de les conseqüències de la sobreeducació

Sobreeducats i descontents? Avaluació de les conseqüències de la sobreeducació

Educació

A Espanya, el 20 % dels treballadors estan sobreeducats per a les funcions que desenvolupen. Aquest estudi analitza com aquesta situació redueix la satisfacció en l’àmbit laboral.