Desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya i Europa

Informe

Desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya i Europa

Gabriela Sicilia, ULL; Gustavo A. Marrero, ULL; Juan C. Palomino, Universitat d’Oxford;
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

La desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu mesura la importància que els factors aliens a la responsabilitat de l’alumne (gènere, procedència, estatus econòmic i cultural dels pares, etc.) tenen en les diferències de rendiment acadèmic. Aquest estudi estima, a partir de les dades més recents del programa PISA, que els factors aliens a l’alumne expliquen un 32% de les diferències en el rendiment acadèmic a la UE-27, i que aquests efectes es canalitzen a través de la repetició de cursos previs, la motivació de l’alumne i els seus hàbits lectors i les habilitats de lectura.
Punts clau
 • 1
     Espanya, juntament amb els països nòrdics, presenta una desigualtat d’oportunitats educatives més baixa (al voltant del 20%), mentre que els països centreeuropeus presenten una desigualtat més elevada (entre un 38 i un 45%).
 • 2
     No existeix una associació entre desigualtat educativa i rendiment educatiu. Els països nòrdics i els anglosaxons, amb una desigualtat d’oportunitats educatives reduïda, també són països amb un alt rendiment acadèmic, a diferència dels mediterranis.
 • 3
     Les diferències en l’entorn cultural de la llar són el factor que més contribueix a la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Europa: al voltant del 40% de mitjana a la UE-27. Les característiques escolars són rellevants en països centreeuropeus, Itàlia, Grècia i el Regne Unit (entre el 20 i el 40%).
 • 4
     La repetició de curs, la motivació (expectatives educatives i ocupacionals), les habilitats lectores i el plaer per la lectura transmeten entre l’11 i el 30% d’aquesta desigualtat.
 • 5
     Es constata una heterogeneïtat moderada pel que fa a la desigualtat d’oportunitats educatives entre les regions espanyoles (oscil·la entre el 16 i el 27%). A totes les regions, l’entorn cultural de la llar és l’aspecte que més contribueix a aquesta desigualtat.
 • 6
     A les regions espanyoles, el principal canal a través del qual operen les circumstàncies socioeconòmiques i culturals és la repetició de curs, excepte a Catalunya, Andalusia i les Balears, on el factor més important són les expectatives educatives de l’alumne.
De mitjana, la repetició de curs canalitza gairebé el 50% de la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a les regions espanyoles
De mitjana, la repetició de curs canalitza gairebé el 50% de la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a les regions espanyoles

Contribució dels canals potencials a la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

L’impacte de la violència masclista en els fills i les filles: el paper de l’escola segons l’alumnat

El 93% dels infants han sentit parlar de la violència masclista. El context escolar és la font d’informació preferent, però en cas de situació de violència masclista dubten si seria l’espai on podrien trobar ajuda.

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre educació i societat

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre l’educació i la societat a Espanya.

Informe

El salari mínim, una mesura a favor del pacte social

El salari mínim interprofessional va augmentar un 29,1 % entre el 2019 i el 2020. Quins efectes ha tingut aquest increment en el benestar social i la lluita contra la desigualtat?

Informe

Desigualtat i pacte social

¿Quina extensió té la desigualtat a Espanya? Presentem un compendi d’11 informes que tracten els seus factors determinants i les polítiques necessàries per reduir-la.

Informe

Incertesa laboral i preferències per la redistribució d’ingressos

La dualitat entre contractes temporals i permanents condiciona el mercat de treball a Espanya i genera diferències de seguretat laboral i ingressos. Quin impacte té sobre les preferències de redistribució de la població?

També et pot interessar

Porcentatge de població amb educació bàsica i superior

Infodada

Porcentatge de població amb educació bàsica i superior


Educació

El nivell d’estudis a Espanya mostra més polarització que a la resta de la Unió Europea. Aquest indicador ofereix les dades que ho proven.

L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials

Article

L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials


Educació

Quins factors augmenten la probabilitat d’abandonar els estudis? Les notes baixes no són l’únic indicador d’un abandonament educatiu prematur.

Sobreeducats i descontents? Avaluació de les conseqüències de la sobreeducació

Article

Sobreeducats i descontents? Avaluació de les conseqüències de la sobreeducació


Educació

A Espanya, el 20 % dels treballadors estan sobreeducats per a les funcions que desenvolupen. Aquest estudi analitza com aquesta situació redueix la satisfacció en l’àmbit laboral.