Publicador de continguts

Desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya i Europa

Informe

Desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya i Europa

Gabriela Sicilia, ULL; Gustavo A. Marrero, ULL; Juan C. Palomino, Universitat d’Oxford;
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

La desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu mesura la importància que els factors aliens a la responsabilitat de l’alumne (gènere, procedència, estatus econòmic i cultural dels pares, etc.) tenen en les diferències de rendiment acadèmic. Aquest estudi estima, a partir de les dades més recents del programa PISA, que els factors aliens a l’alumne expliquen un 32% de les diferències en el rendiment acadèmic a la UE-27, i que aquests efectes es canalitzen a través de la repetició de cursos previs, la motivació de l’alumne i els seus hàbits lectors i les habilitats de lectura.
Punts clau
 • 1
     Espanya, juntament amb els països nòrdics, presenta una desigualtat d’oportunitats educatives més baixa (al voltant del 20%), mentre que els països centreeuropeus presenten una desigualtat més elevada (entre un 38 i un 45%).
 • 2
     No existeix una associació entre desigualtat educativa i rendiment educatiu. Els països nòrdics i els anglosaxons, amb una desigualtat d’oportunitats educatives reduïda, també són països amb un alt rendiment acadèmic, a diferència dels mediterranis.
 • 3
     Les diferències en l’entorn cultural de la llar són el factor que més contribueix a la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Europa: al voltant del 40% de mitjana a la UE-27. Les característiques escolars són rellevants en països centreeuropeus, Itàlia, Grècia i el Regne Unit (entre el 20 i el 40%).
 • 4
     La repetició de curs, la motivació (expectatives educatives i ocupacionals), les habilitats lectores i el plaer per la lectura transmeten entre l’11 i el 30% d’aquesta desigualtat.
 • 5
     Es constata una heterogeneïtat moderada pel que fa a la desigualtat d’oportunitats educatives entre les regions espanyoles (oscil·la entre el 16 i el 27%). A totes les regions, l’entorn cultural de la llar és l’aspecte que més contribueix a aquesta desigualtat.
 • 6
     A les regions espanyoles, el principal canal a través del qual operen les circumstàncies socioeconòmiques i culturals és la repetició de curs, excepte a Catalunya, Andalusia i les Balears, on el factor més important són les expectatives educatives de l’alumne.
De mitjana, la repetició de curs canalitza gairebé el 50% de la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a les regions espanyoles
De mitjana, la repetició de curs canalitza gairebé el 50% de la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a les regions espanyoles

Contribució dels canals potencials a la desigualtat d’oportunitats en el rendiment educatiu a Espanya.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Informe

Desigualtat i sistemes de protecció social a Europa

El sistema de protecció social espanyol és menys redistributiu que els d’altres països de la UE. Quines reformes podrien contribuir a reduir la desigualtat econòmica a Espanya?

Article

Formació Professional Dual i inserció laboral a Catalunya

És l'FP Dual el model més avantatjós per a la incorporació laboral dels joves? Els graduats de la FP Dual treballen més dies a l'any i guanyen més.

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

Article

El rol dels centres educatius en la detecció de la violència masclista

El 68 % dels menors que pateixen violència de gènere a casa no diu res en l'àmbit acadèmic i els docents només ho perceben si hi ha signes evidents de la violència. Com podem elaborar un model de prevenció de violències masclistes eficaç en escoles i instituts?

Article

L’impacte de la violència masclista en els fills i les filles: el paper de l’escola segons l’alumnat

El 93% dels infants han sentit parlar de la violència masclista. El context escolar és la font d’informació preferent, però en cas de situació de violència masclista dubten si seria l’espai on podrien trobar ajuda.

També et pot interessar

Formació Professional Dual i inserció laboral a Catalunya

Article

Formació Professional Dual i inserció laboral a Catalunya


Educació

És l'FP Dual el model més avantatjós per a la incorporació laboral dels joves? Els graduats de la FP Dual treballen més dies a l'any i guanyen més.

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya


Educació

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.

El rol dels centres educatius en la detecció de la violència masclista

Article

El rol dels centres educatius en la detecció de la violència masclista


Educació

El 68 % dels menors que pateixen violència de gènere a casa no diu res en l'àmbit acadèmic i els docents només ho perceben si hi ha signes evidents de la violència. Com podem elaborar un model de prevenció de violències masclistes eficaç en escoles i instituts?