Publicador de continguts

Resum executiu - Necessitats socials de la joventut

Secció

Resum executiu - Necessitats socials de la joventut


Inclusió social
Històricament, l’emancipació dels joves a casa nostra ha estat molt dificultosa per la combinació entre el preu de la compra o lloguer de l’habitatge i els salaris baixos.
La situació a Espanya - Necessitats socials de la joventut

Secció

La situació a Espanya - Necessitats socials de la joventut


Inclusió social
El 2018, el 54,8 % dels empleats d’entre 20 i 29 anys tenien un contracte temporal, respecte del 26,8 % de la població total.
La situació a Europa - Necessitats socials de la joventut

Secció

La situació a Europa - Necessitats socials de la joventut


Inclusió social
A Espanya, el percentatge d’individus d’entre 18 i 29 anys que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques és superior a la mitjana del context europeu.
Polítiques públiques - Necessitats socials de la joventut

Secció

Polítiques públiques - Necessitats socials de la joventut


Inclusió social
Espanya se situa per sobre de la mitjana europea pel que fa al percentatge de joves que ni estudien ni treballen, i les polítiques d’ocupació per a joves són insuficients per afavorir l’accés a l’ocupació d’aquest col·lectiu.