Resum executiu

Secció

Resum executiu


Inclusió social

Històricament, l’emancipació dels joves a casa nostra ha estat molt dificultosa per la combinació entre el preu de la compra o lloguer de l’habitatge i els salaris baixos.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social

El 2018, el 54,8 % dels empleats d’entre 20 i 29 anys tenien un contracte temporal, respecte del 26,8 % de la població total.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social

A Espanya, el percentatge d’individus d’entre 18 i 29 anys que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques és superior a la mitjana del context europeu.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Inclusió social

Espanya se situa per sobre de la mitjana europea pel que fa al percentatge de joves que ni estudien ni treballen, i les polítiques d’ocupació per a joves són insuficients per afavorir l’accés a l’ocupació d’aquest col·lectiu.