Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la població immigrant

Inclusió social
Luis Ayala i Rosa Martínez López, Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz, UNED i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz, Universidad de Alcalá i EQUALITAS

El col·lectiu immigrant és un dels més vulnerables i, si el comparem amb el  dels treballadors autònoms, presenta una important bretxa d’ingressos. Analitzem en aquest informe les necessitats socials d’aquest segment de població abans de la covid-19. 

Secció

Resum executiu

Inclusió social

Segons les dades del 2018, en aquest país els immigrants ocupen els llocs de treball més precaris i tenen més dificultat d’accés a l’habitatge.

Resum executiu

Secció

La situació a Espanya

Inclusió social

El 2018, el 47,1 % dels immigrants es trobava en situació de pobresa monetària, molt per sobre del 17,6 % dels autòctons

La situació a Espanya

Secció

La situació a Europa

Inclusió social

La taxa de risc de pobresa dels immigrants que resideixen a Espanya (46 % abans de la covid-19) és clarament superior a la que registrava el mateix grup en el conjunt de la UE-28 (29,1 %). No obstant això, en comparació amb la població autòctona, Espanya no és el país amb diferències més altes.

La situació a Europa

Secció

Polítiques públiques

Inclusió social

Segons l’indicador MIPEX, Espanya obté una qualificació mitjana de 60 punts, que el situen en el lloc número 11 d’entre els 38 inclosos en la comparació pel que fa a les polítiques d’integració: aspectes educatius, de salut, reunificació familiar o participació política.

Polítiques públiques