Resum executiu

Secció

Resum executiu


Inclusió social

Segons les dades del 2018, en aquest país els immigrants ocupen els llocs de treball més precaris i tenen més dificultat d’accés a l’habitatge.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social

El 2018, el 47,1 % dels immigrants es trobava en situació de pobresa monetària, molt per sobre del 17,6 % dels autòctons

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social

La taxa de risc de pobresa dels immigrants que resideixen a Espanya (46 % abans de la covid-19) és clarament superior a la que registrava el mateix grup en el conjunt de la UE-28 (29,1 %). No obstant això, en comparació amb la població autòctona, Espanya no és el país amb diferències més altes.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Inclusió social

Segons l’indicador MIPEX, Espanya obté una qualificació mitjana de 60 punts, que el situen en el lloc número 11 d’entre els 38 inclosos en la comparació pel que fa a les polítiques d’integració: aspectes educatius, de salut, reunificació familiar o participació política.