Resum executiu

Secció

Resum executiu


Inclusió social

La pobresa dels menors implica sovint privació material i és de caràcter més crònic que fa una dècada.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social

A Espanya, abans de la crisi de la covid-19, dos de cada deu menors ja vivien en llars amb pobresa laboral: llars on com a mínim un membre treballa, però que tenen una renda inferior al llindar de la pobresa.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social

L’anàlisi prèvia a la crisi de la covid-19 mostra que el 21 % dels menors a casa nostra vivien en llars que pateixen pobresa laboral, mentre que la mitjana europea és inferior (15 %).

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Inclusió social

Les despeses en protecció social dedicades a “família i fills” a Espanya (1,3 % del PIB) són molt baixes en comparació amb la mitjana europea, que és de gairebé el doble (2 %).