Sobreeducats i descontents? Avaluació de les conseqüències de la sobreeducació

L’impacte en la satisfacció laboral, el benestar subjectiu i la integració civicopolítica

Carmen Voces i Miguel Caínzos, Universitat de Santiago de Compostel·la
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral

A Espanya, com en altres països avançats, hi ha un gran nombre de treballadors que tenen un nivell educatiu més alt que el que requereix l’ocupació que fan, és a dir, que estan sobreeducats. Sovint es diu que això té conseqüències negatives tant per al conjunt de l’economia i la societat com per als mateixos treballadors sobreeducats. Hem posat a prova aquesta hipòtesis en diversos àmbits i els resultats obtinguts suggereixen que la sobreeducació redueix de manera apreciable la satisfacció laboral, però no sembla que tingui un impacte negatiu sobre el benestar personal en general ni en la integració civicopolítica.
Punts clau
 • 1
     Prop del 20% dels treballadors a Espanya fan una feina que requereix un nivell educatiu més baix del que tenen, és a dir, que són treballadors sobreeducats.
 • 2
     El fet d’estar sobreeducat redueix la satisfacció amb la feina. Més concretament, si mesurem la satisfacció laboral en una escala de 0 a 10, la sobreeducació comporta una baixada entre dues i tres dècimes. Observem una reducció semblant quan, en lloc d’analitzar la satisfacció global amb la feina, observem la satisfacció amb aspectes particulars com ara les activitats dutes a terme i el sentiment de realització en la feina.
 • 3
     Pel que fa a la satisfacció vital i el sentiment de felicitat (és a dir, el benestar subjectiu), els resultats sembla que indiquen que la sobreeducació no té un impacte en aquest àmbit o que, si en té, és molt limitat.
 • 4
     La sobreeducació no redueix de cap manera la integració civicopolítica dels qui l’experimenten. Concretament, no afecta negativament la seva participació política, la satisfacció amb el funcionament de la democràcia, la confiança en les institucions ni el sentiment d’eficàcia política.

L’impacte de l’experiència de sobreeducació és molt desigual en els diversos aspectes que n’hem estudiat. La sobreeducació redueix la satisfacció amb la feina, té un efecte reduït (o potser nul) en el benestar subjectiu i no menyscaba en absolut el nivell d’integració civicopolítica dels treballadors sobreeducats.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Cicle de conferències a CaixaForum Macaya: “Ecosistemes d’aprenentatge: innovació i col·laboració educativa”

Què és la formació dual? Com es pot assolir una educació inclusiva de debò? Què hem d’entendre per plataforma d’aprenentatge? Juntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UPC) organitzem aquest cicle de conferències per tractar els nous ecosistemes de l’educació.

Article

La Formació Professional a Catalunya: rendiment acadèmic, modalitat dual i gènere

Mentre que les dones continuen apostant per graus més socials, aquest informe indica que les ocupacions més necessàries el 2030 seran les vinculades a l’economia digital

Article

És possible ensenyar competències de ciutadania inclusiva en unes universitats més socials?

Com es pot fomentar l’empatia i l’ètica per promoure una ciutadania més inclusiva? Aquest experiment s’ha dut a terme en l’àmbit universitari i te n’expliquem els resultats.

Infodada

Percentatge de persones que, el 2017, opinaven que el nivell educatiu més alt que havien aconseguit era...

El 58 % de la població espanyola opina que ha superat el nivell d’estudis del pare i el 64 % pensa que ha superat el nivell educatiu de la mare.

Article

Educació compensatòria a primària: una mesura útil per als alumnes immigrants?

Funcionen els programes d’educació compensatòria adreçats a estudiants de col·lectius desfavorits? Aquest estudi mostra que només aconsegueixen beneficiar alumnes immigrants si tenen una proporció en el grup escolar que no supera el 50 %.

També et pot interessar

Infodada

Porcentatge de població amb educació bàsica i superior

Porcentatge de població amb educació bàsica i superior

Educació

El nivell d’estudis a Espanya mostra més polarització que a la resta de la Unió Europea. Aquest indicador ofereix les dades que ho proven.

Article

L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials

L’abandonament educatiu prematur reflecteix les desigualtats socials

Educació

Quins factors augmenten la probabilitat d’abandonar els estudis? Les notes baixes no són l’únic indicador d’un abandonament educatiu prematur.

Article

Per què hi ha més abandonament escolar entre els joves d’origen estranger?

Per què hi ha més abandonament escolar entre els joves d’origen estranger?

Educació

Quin rol han de complir els docents per combatre l’abandonament escolar dels joves d’origen estranger? Aquest estudi demostra que el seu suport és clau i que han de disposar dels recursos necessaris per orientar els alumnes.